Παράταση έως τις 15 Νοεμβρίου στην προθεσμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών έδωσε μετά από έκτακτη συνεδρίαση το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Μάλιστα, οι διοικητικοί υπάλληλοι με επιστολή τους ζητούν συγνώμη από τους φοιτητές για την ταλαιπωρία.

Η επιστολή αναφέρει το εξής: «Είμαστε στην δυσάρεστη θέση να σάς ενημερώσουμε ότι δεν θα πραγματοποιηθούν εγγραφές, από 30.09.2013 έως 04.10.2013, διότι το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου μας απεργεί, δεδομένου ότι βρίσκεται υπό απόλυση.

Οι 1.000 ενεργοί διοικητικοί υπάλληλοι τελούν υπό αξιολόγηση προκειμένου να απομακρυνθούν οι 500. Ζητάμε συγγνώμη και την κατανόησή σας που δεν μπορούμε να σάς εξυπηρετήσουμε, δεδομένου ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι 500 θα απολυθούν από τους 1.000 και ποιοι θα εργαστούν, για να κάνουν τις εγγραφές σας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Σε αναλυτική περιγραφή των επιπτώσεων που θα έχει η διαθεσιμότητα 399 υπαλλήλων του ΕΜΠ, διεύθυνση τη διεύθυνση, γραμματεία τη γραμματεία, τμήμα το τμήμα, προχώρησε με δελτίο Τύπου η Πρυτανεία του ΕΜΠ, καταλήγοντας ότι το Πολυτεχνείο αναγκαστικά σταματά κάθε δραστηριότητα.

Οι καταστροφικές επιπτώσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που επιφέρει η διαθεσιμότητα τριακοσίων ενενήντα εννέα (399) διοικητικών υπαλλήλων του (βάσει της υπ’αριθμ. 135211/Β2 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Παιδείας και Θρησκευμάτων – υπ’αριθμ. 2384/ 24.9.2013 Φ.Ε.Κ.), καταστρατηγώντας κατάφωρα την συνταγματικώς κατοχυρωμένη αυτοδιοίκησή του, αποδιαρθρώνουν απόλυτα τη διοίκηση του Ε.Μ.Π.

Εν προκειμένω, η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών αποδιοργανώνεται πλήρως, καθόσον η μείωση του προσωπικού του αγγίζει το 65%, με άμεση συνέπεια να μην λειτουργεί πλέον το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ε.Μ.Π. σε σχέση με άλλα ιδρύματα σε διεθνές επίπεδο και να ακυρώνεται ο ρόλος του στην προοπτική ανάπτυξης της χώρας.

Αναλυτικότερα αξίζει να σημειωθεί ότι η Διεύθυνση Διοικητικού η οποία υπάγεται διοικητικά στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών θα υποστεί μείωση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 77%. Το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού θα απαρτίζεται πλέον από 2 άτομα, τα οποία αποκλείεται να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες υψηλές απαιτήσεις των αρμοδιοτήτων τους.

Τα Τμήματα Διδακτικού Προσωπικού και Διεκπεραίωσης και Αρχείου καθώς και το Τμήμα Προστασίας των εγκαταστάσεων θα αποτελούνται πλέον από 2 άτομα έκαστο. Γίνεται από μία πρώτη ματιά αντιληπτό ότι τα δύο άτομα που θα απαρτίζουν πλέον το Τμήμα Διοικητικού Προσωπικού καθώς και το Τμήμα Διδακτικού Προσωπικού δεν θα δύνανται να ανταπεξέλθουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τα ανακύπτοντα ζητήματα του συνόλου των υπαλλήλων και των καθηγητών του Ιδρύματος. Ο έλεγχος νομιμότητας, η εξέλιξη των περίπου 548 καθηγητών, η οποία συντελείτο ήδη με καθυστέρηση, θα διεκπεραιώνεται πλέον σε μεγαλύτερους χρόνους.

Το Τμήμα Προστασίας των Εγκαταστάσεων σχεδόν καταργείται καθώς από 31 υπαλλήλους θα αποτελείται πλέον από μόλις 2, οι οποίοι δύο (2) υπάλληλοι θα έχουν την υποχρέωση να φυλάττουν ένα χώρο 1000 στρεμμάτων, που φιλοξενεί καθημερινά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, καθώς και το προσωπικό του Ιδρύματος, και όπου έχουν παρατηρηθεί συχνά περιστατικά παραβατικότητας.

Ομοίως αποδιαρθρώνεται και η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με μείωση προσωπικού κατά 65%, με άμεσες συνέπειες να παραμείνει το Ίδρυμα αφενός χωρίς προμήθειες (καθόσον το Τμήμα Προμηθειών θα απαρτίζεται πλέον από ένα άτομο) και αδυναμία στοιχειώδους διαχείρισης των πόρων του Πολυτεχνείου, και αφετέρου χωρίς έγκαιρη έγκριση της μισθοδοσίας (Τμήμα Μισθοδοσίας 3 άτομα πλέον με μείωση 63%).

Η Διεύθυνση Σπουδών η οποία επίσης υπάγεται στην Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Στήριξης και Σπουδών πλήττεται καίρια, καθόσον καταργούνται ακόμη και ολόκληρα τμήματα με καθοριστικό ρόλο, και ενδεικτικά αναφέρεται το Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μείωση αγγίζει σχεδόν το 65% του συνόλου της Διεύθυνσης και το Ίδρυμα δεν θα δύναται να οργανώνει πλέον μεταπτυχιακές σπουδές ενώ μόνο κατ’ οικονομίαν θα διεξάγει τις προπτυχιακές, δεν θα υποστηρίζει ξένες γλώσσες, δεν θα είναι σε θέση να οργανώνει την πρακτική άσκηση.

Το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, υπαγόμενο διοικητικά στην Διεύθυνση Μέριμνας αποδυναμώνεται στελεχωμένο πλέον από τρία (3) μόλις άτομα, με αποτέλεσμα το Ε.Μ.Π. να μην ανταποκρίνεται στις παροχές που οφείλει στους χιλιάδες φοιτητές του (στέγαση, σίτιση κλπ), ιδιαίτερα απαραίτητες σήμερα, στις συνθήκες της κρίσης. Αξιοσημείωτη είναι η μείωση που θα υποστεί και η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Δικτύων, αγγίζοντας το 50% πλήττοντας καίρια εν συνόλω το ίδρυμα το οποίο δε θα είναι σε θέση να αναλύει, να σχεδιάζει, να αποτιμάει και το οποίο θα πρέπει να απορροφήσει όλους τους κραδασμούς από τον κίνδυνο παραβίασης της τράπεζας δεδομένων, καθώς και την κατάλυση κάθε διαδικασίας αξιολόγησης των σπουδών και των δομών του. Καθόσον εν τοις πράγμασι θα «εγκαταλειφθεί» επένδυση σε οργάνωση πληροφοριακών συστημάτων.

Η Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, η οποία αποτελεί την αιχμή του δόρατος και έχει επιδείξει ιδιαίτερο αναπτυξιακό ρόλο, καθώς έχει προσελκύσει σημαντικά κονδύλια – που επιστρέφουν στο τριπλάσιο τους μισθούς των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος - και κατά συνέπεια έχει τονώσει την Ελληνική Κοινωνία αποδιαρθρώνεται κατά 60%, με ότι αυτό ευνοήτως συνεπάγεται.

Επίσης αποδυναμώνεται και η γραμματεία του Τεχνολογικού Πάρκου Λαυρίου κατά 75%, η οποία αποτελεί μέχρι και σήμερα μοχλό ανάπτυξης και καινοτομίας του Ε.Μ.Π. Όσο αφορά τις Σχολές του Ιδρύματος, την πλήρη αποδιάρθρωση θα υποστούν οι έξι (6) από τις συνολικά εννέα (9) σχολές, οι οποίες δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν καθόσον δεν θα έχουν επαρκώς στελεχωμένες γραμματείες, ενώ δεν θα μπορούν να υποστηρίξουν τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι Σχολές του ΕΜΠ, με σημαντική αναγνώριση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου της, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προσελκύουν φοιτητές υψηλότατου επιπέδου και παρέχουν σπουδές βασισμένες σε επιτυχή Προγράμματα Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών. Συνεπώς το πλήγμα θα είναι βαρύ για την συνολική εικόνα του Ε.Μ.Π., το οποίο μέχρι σήμερα χαίρει διεθνούς αναγνωρίσεως, και το οποίο από αύριο δεν θα είναι σε θέση να καταρτίζει επαρκώς τους φοιτητές του.

Συμπερασματικά, η διατήρηση της ποιότητας της εκπαίδευσης των φοιτητών του Ε.Μ.Π σε άρτιο επίπεδο απαιτεί επιπλέον διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό, τεχνικό προσωπικό και προσωπικό φύλαξης και συντήρηση της υποδομής εξοπλισμού. Οπότε προκύπτει αναντίρρητα ότι η μείωση του προσωπικού συνεπάγεται και την μείωση της ποιότητας γνώσης που θα παρέχεται καθόσον πλέον δεν θα υπάρχει το διοικητικό προσωπικό που θα στηρίζει τους εγνωσμένου κύρους καθηγητές του Ιδρύματος και που θα συνδράμει τους φοιτητές. Η κατάργηση των παραπάνω οργανικών θέσεων δεν πραγματοποιείται στη βάση ολοκληρωμένης και εμπεριστατωμένης μελέτης αναδιάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Πολυτεχνείου.

Κρίθηκε εκ προοιμίου και προφανώς αυθαίρετα ότι οι υπηρεσίες των υπαλλήλων των κατηγοριών που αναφέρονται στην απόφαση δεν χρειάζονται και συνεπώς πρόκειται για προσωπικό που πλεονάζει, μολονότι το σχετικό οργανόγραμμα στη βάση των πραγματικών αναγκών του Ιδρύματος, που έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο (απόφαση 18ης/2011 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου της 26ης.9.2011) και έχει επανειλημμένα υποβληθεί στα συναρμόδια Υπουργεία, κρίνει την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών ως ελλειπή και αιτείται τη σύσταση νέων θέσεων.

Συνεπώς, η πλήρης παράβλεψη της αναγκαιότητας ή μη των θέσεων εργασίας που περικόπτονται, καθώς και της συγκριτικής αξιολόγησής τους, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ορθό λόγο καθώς και την αρχή της οικονομικής αξιοποίησης δημοσίων πόρων και ως εκ τούτου είναι απρόσφορη.

Αντιστρατεύεται ευθέως το σκοπό της ορθολογικότερης κατανομής του προσωπικού του Ε.Μ.Π., καταστρατηγώντας απόλυτα και την έννοια της αυτοδιοίκησης, αλλά και τον σκοπό της δημοσιονομικής εξυγίανσης, τον οποίο υποτίθεται ότι υπηρετεί.

Αδιαμφισβήτητα επιπροσθέτως προσβάλλεται και η αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με την οποία το λαμβανόμενο μέτρο πρέπει να συνεπάγεται τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα, τα οποία και δεν πρέπει να υπερσκελίζουν τα πλεονεκτήματα. Η ανωτέρω ρύθμιση παραβιάζει τις αρχές της μη διάκρισης, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας. Η επιλογή των θέσεων έπρεπε να γίνει με αντικειμενικά κριτήρια, υπηρεσιακά και κοινωνικά όπως αυτό υπαγορεύεται από την αρχή της αξιοκρατίας,.

Η απρόσκοπτη λειτουργία των Α.Ε.Ι. ανήκει στον σκληρό πυρήνα του δημοσίου συμφέροντος, το οποίο δεν μπορεί να παραβλέπει την έννοια της παιδείας και εν γένει του κράτους - πρόνοιας. Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π., κατόπιν τούτων αποφασίζει την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας, και στην κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων αλλά και σε δικαστήρια της Ευρώπης, επικαλούμενη τα συνταγματικά της δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις περί ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. με λύπη της ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο εξαναγκάζεται, χωρίς τη θέλησή του, σε αδυναμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, διεξαγωγής εξετάσεων, ορκωμοσίας πτυχιούχων και γενικώς κάθε άλλης ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας και παροχής κοινωνικού έργου, καθώς και ανταπόκρισης στις διεθνείς υποχρεώσεις του.

Η Σύγκλητος του Ε.Μ.Π. υποστηρίζει τον αγώνα των εργαζομένων για την αναστολή των επώδυνων μέτρων σε βάρος του Ε.Μ.Π.

 

Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους τα Πανεπιστήμια , μετά τη δημοσιοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης για τη διαθεσιμότητα 1349 διοικητικών υπαλλήλων.

Οι πανεπιστημιακοί ζητούν την ανάκληση της απόφασης, ενώ αναστέλλουν τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Μεγάλο πρόβλημα από την αναστολή λειτουργίας των ΑΕΙ, όπως έχει ήδη αποφασισθεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και το ΕΜΠ αλλά και από τις κινητοποιήσεις των διοικητικών έχει δημιουργηθεί στις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών, που θα ολοκληρώνονταν στις 27 του μήνα, ενώ ακόμα δεν έχουν καν αρχίσει. Όλα δείχνουν ότι θα δοθεί παράταση στις εγγραφές των πρωτοετών καθώς πρόβλημα υπάρχει στα περισσότερα Πανεπιστήμια.

Το « τοπίο», όπως καταγράφεται από πρυτάνεις και συγκλήτους έχει ως εξής:

Ο πρύτανης, του ΕΚΠΑ Θ. Πελεγρίνης απέστειλε επιστολή στον πρωθυπουργό Α. Σαμαρά, με την οποία ζητά προσωπική παρέμβαση ώστε να ανακληθεί η ΚΥΑ που καταργεί 2349 θέσεις σε οκτώ Πανεπιστήμια, ενώ τα όργανα διοίκησης και των υπολοίπων Ιδρυμάτων εξέδωσαν αποφάσεις για τις από εδώ και πέρα κινήσεις τους με στόχο να μην τεθεί κανείς υπάλληλος σε διαθεσιμότητα.

Στην επιστολή τονίζεται: «Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), ενόψει των εξαγγελιών για τη απομάκρυνση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων, αντιμετωπίζει σήμερα την μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη κρίση της ιστορίας του, την ολοσχερή αδυναμία λειτουργίας στο προσεχές διάστημα ως κέντρου εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας, την αδυναμία προσφοράς σπουδών ποιότητας, την αδυναμία ολοκλήρωσης των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναστολή παροχής του ιατρικού έργου των πανεπιστημιακών κλινικών και της εκπαίδευσης των φοιτητών σε αυτές στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. και, πέρα των ανωτέρω, την αδυναμία παροχής της οποιασδήποτε διοικητικής υποστήριξης στους φοιτητές του πανεπιστημίου (έκδοση αποτελεσμάτων, εγγραφές κ.ά.).
 

Η Σύγκλητος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, εκτιμά ότι, εξαιτίας της διαθεσιμότητας μελών του διοικητικού του προσωπικού, το ΑΠΘ οδηγείται σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας του και, για το λόγο αυτό, αποφασίζει ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Να ζητηθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία η άμεση και οριστική ανάκληση της εκδοθείσας σχετικής ΚΥΑ.
2. Να ασκηθεί άμεσα εκ μέρους του ΑΠΘ, σε συνεργασία με όλα τα θιγόμενα ΑΕΙ της χώρας, αίτηση ακυρώσεως της εν λόγω ΚΥΑ ενώπιον του ΣτΕ καθώς και αίτηση αναστολής εκτελέσεως της, λόγω της βέβαιης αντίθεσής της σε ποικίλες πτυχές του Συντάγματος.
3. Διαπιστώνεται ότι, έτσι όπως έχει δημιουργηθεί σήμερα η κατάσταση στο Ίδρυμα, με τις συνεχείς απεργίες των διοικητικών υπαλλήλων και την αναταραχή στο σύνολο του προσωπικού, λόγω της ανασφάλειας ως προς τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους, το Ίδρυμα έχει περιέλθει, στην ουσία, σε κατάσταση πραγματικής αδυναμίας λειτουργίας στις περισσότερες πτυχές των διοικητικών και ακαδημαϊκών του δομών. Η κατάσταση της αδυναμίας αυτής αποφασίζεται να αναδειχθεί περαιτέρω με τη θέση του Ιδρύματος σε τριήμερη συμβολική αναστολή των λειτουργιών του, μέχρι την Παρασκευή 27.09.2013

Στο ίδιο μήκος κύματος η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αποφασίζει να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων της χώρας για τις διοικητικές αντιφάσεις, με τις οποίες πρόκειται να τεθούν σε διαθεσιμότητα διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος, με την άμεση κατάθεση αιτήσεως ακυρώσεως, αναστολής εκτέλεσης, καθώς και κάθε άλλου προσφερόμενου και αναγκαίου ένδικου μέσου κατά της επικείμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων. Εξουσιοδοτεί δε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για όλες τις παραπάνω ενέργειες.

Η Σύγκλητος απευθύνεται με αγωνία στους φοιτητές, τις οικογένειές τους και την κοινωνία και με θλίψη ανακοινώνει ότι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρά τη θέλησή του, βρίσκεται σε αδυναμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, κάθε διοικητικής και εκπαιδευτικής λειτουργίας, αλλά και παροχής κοινωνικού έργου.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Πατρών:

Εξουσιοδοτεί τον Πρύτανη να χρησιμοποιήσει όλα τα ένδικα μέσα κατά των διοικητικών αποφάσεων με τις οποίες τίθενται σε διαθεσιμότητα διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος.
Μεταθέτει την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 κατά μία εβδομάδα.

Διαπιστώνει την αδυναμία διοικητικής λειτουργίας του Ιδρύματος την Τετάρτη 25/9/2013 και Πέμπτη 26/9/2013.
Η Σύγκλητος θα συνεδριάσει την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013 στις 9 το πρωί.

Η Σχολή Καλών Τεχνών αποφάσισε ομόφωνα την αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος, - σε συντονισμό με όλες τις δράσεις των πανεπιστημίων της χώρας – έως και σήμερα Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013. Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού και ο Σύλλογος του Διδακτικού προσωπικού έχουν ομόφωνα αποφασίσει την συμμετοχή στις απεργιακές κινητοποιήσεις. Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013 θα συνεδριάσουν εκ νέου (διαδοχικά) όλα τα συλλογικά όργανα της Α.Σ.Κ.Τ.. Με κοινή απόφαση όλων των Συλλογικών οργάνων και των φορέων του Ιδρύματος, εξαιρείται από όλες τις απεργιακές κινητοποιήσεις η διενέργεια των Εισαγωγικών Εξετάσεων στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών που ξεκινούν την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013.

Προβλήματα στις εγγραφές των πρωτοετών υπάρχουν επίσης στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Κρήτης.

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο:
    38 θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
    24 θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    24 θέσεις μόνιμου και ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    2 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    33 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.
    50 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού.
    12 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού.
    170 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού.
    40 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού.
    18 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Επιστατών.
    20 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
    15 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Κοινωνικών Υπηρεσιών.
    25 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικό Η/Υ.
    27 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο:
    26 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ.
    99 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Υπαλλήλων Γραφείου.
    36 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
    8 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    4 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Δακτυλογράφων−Στενογράφων.
    59 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.
    14 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού.
    114 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Λογιστικού.
    7 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
    12 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ κλάδου Κλητήρων.
    5 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Μεταφραστών−Διερμηνέων.
    15 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο:
    7 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
    9 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    14 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    52 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού.
    1 θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού.
    22 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.
    13 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
    12 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης.
    3 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Υποστήριξης.
    1 θέση με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Τεχνικού.
    35 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο:
    1 θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τηλεφωνητών−Θυρωρών
    3 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ κλάδου Τηλεφωνητών−Θυρωρών.
β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
    6 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού.
    1 θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού.
    6 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.
    10 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού Γραμματέων.
    6 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ.
    2 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.

Πανεπιστήμιο Πατρών

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο:
    7 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
    3 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων
    1 θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    45 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού.
    6 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
    4 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Επιμελητών.
    40 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ.
    12 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
    4 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    1 θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    19 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού.
    1 θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού.
    3 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού.
    5 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο:
    7 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
    1 θέση μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
    3 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.
    5 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού.
    1 θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης.
    5 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικής Οικονομικής Στήριξης.
    6 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ κλάδου Επιμελητών.
    15 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ.
    5 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.

Πανεπιστήμιο Κρήτης

α. Κατάργηση συνόλου θέσεων ανά κατηγορία και κλάδο:
    13 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΥΕ κλάδου Φυλάκων−Νυχτοφυλάκων.
β. Κατάργηση θέσεων με αποτίμηση προσόντων:
    2 θέσεις μόνιμου προσωπικού κατηγορίας ΤΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    2 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Βιβλιοθηκονόμων.
    13 θέσεις προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Διοικητικού−Λογιστικού.
    7 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ προσωπικού κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού Οικονομικού.
    11 θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΔΕ κλάδου Τεχνικού.
    1 θέση προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ κατηγορίας ΤΕ κλάδου Τεχνικού.

msn

Με ανακοίνωσή της η Σύγκλητος  του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοίνωσε ότι  "παγώνει" κάθε ακαδημαϊκή λειτουργία, όπως εγγραφή των νεοεισαχθέντων φοιτητών, διεξαγωγή εξετάσεων, ορκωμοσίας πτυχιούχων.

Μάλιστα, θα προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας, αλλά και της Ευρώπης επικαλούμενη τα συνταγματικά της δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις περί ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Αναλυτικά:

"Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στη σημερινή έκτακτη συνεδρία της 23ης Σεπτεμβρίου 2013 διαπιστώνει:

*την αντικειμενική πλήρη αδυναμία της εκπαιδευτικής, ερευνητικής και διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

*ότι η ακατάληπτη επιμονή των Υπουργείων Παιδείας  και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε επιλογές που οδηγούν ευθέως στην υπονόμευση της ανώτατης εκπαίδευσης της νέας γενιάς της Ελλάδας, ουσιαστικής ελπίδας για την υπέρβαση της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να γίνει αποδεκτή.

*ότι τα Υπουργεία Παιδείας  και Θρησκευμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με αστοιχείωτους λογιστικούς υπολογισμούς και λογικά άλματα, που δεν αρμόζουν σε υπεύθυνους φορείς ευνομούμενης πολιτείας, και πλήρη αδιαφάνεια, περιθωριοποιεί το πρώτο Πανεπιστήμιο της Χώρας και των Βαλκανίων, που προσφέρει αδιαλείπτως από το 1837 σημαντικότατα εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κοινωνικό έργο συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας.

Η Σύγκλητος, κατόπιν αυτών αποφασίζει την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας, αλλά και της Ευρώπης επικαλούμενη τα συνταγματικά της δικαιώματα και τις διεθνείς συμβάσεις περί ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.

Η Σύγκλητος του Ε.Κ.Π.Α. με λύπη της ενημερώνει την κοινή γνώμη ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών εξαναγκάζεται χωρίς τη θέλησή του σε αδυναμία εγγραφής των νεοεισαχθέντων φοιτητών, διεξαγωγής εξετάσεων, ορκωμοσίας πτυχιούχων και, γενικώς κάθε άλλης ακαδημαϊκής λειτουργίας και παροχής κοινωνικού έργου, καθώς και ανταπόκρισης στις  διεθνείς  υποχρεώσεις του.

Η Σύγκλητος, τέλος, απευθύνει θερμή παράκληση προς πάντα αρμόδιο έστω και την ύστατη αυτή στιγμή για την αναστολή των επώδυνων μέτρων σε βάρος του Ε.Κ.Π.Α".

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε σήμερα με το Προεδρείο της Συνόδου των Πρυτάνεων. Στη συνάντηση, από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ, συμμετείχαν οι αρμόδιοι για θέματα Παιδείας Βουλευτές Τάσος Κουράκης, Θεανώ Φωτίου και Χρήστος Μαντάς.

Μετά τη συνάντηση ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε την ακόλουθη δήλωση:

"Η απόφαση της κυβέρνησης να οδηγήσει στην απόλυση 1.400 περίπου εργαζόμενους στα οκτώ μεγαλύτερα δημόσια ιδρύματα της χώρας αποτελεί ολομέτωπη επίθεση στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Πρόκειται για πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι εξαναγκασμό της τρόικας.

Τούτο συμβαίνει για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι διότι θέλουν να ευνοήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα ιδιωτικά ιδρύματα. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί εχθρεύονται τη γνώση και τους ανθρώπους της γνώσης.

Στη χώρα μας, το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο άντεξε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες στο διάβα των χρόνων. Σήμερα με αυτή την τελειωτική επίθεση κινδυνεύει το δημόσιο πανεπιστήμιο με λουκέτο. Η  κυβέρνηση βάζει λουκέτο στο δημόσιο πανεπιστήμιο.

Εμείς θεωρούμε ότι αυτό δεν αφορά μονάχα τους πανεπιστημιακούς δασκάλους και τους φοιτητές και τους διοικητικούς υπαλλήλους. Πιστεύουμε ότι αφορά όλη την ελληνική κοινωνία.

Και καλούμε σε μια ευρύτατη συσπείρωση ανθρώπους της διανόησης, ανθρώπους του πνεύματος, αλλά και κάθε έλληνα κι ελληνίδα, προκειμένου να αποτραπεί αυτή η απόφαση, διότι αποτελεί πλήγμα στον πολιτισμό μας.

Θα δώσουμε μάχη μέσα κι έξω από τη Βουλή, προκειμένου να κρατηθεί ζωντανή η κοιτίδα του πολιτισμού μας που είναι τα πανεπιστήμια που παράγουν γνώση, που μορφώνουν τους νέους επιστήμονες.

Διότι σε μια εποχή κοινωνικής διάλυσης είναι η τελευταία ελπίδα. Και δεν θα την αφήσουμε να σβήσει".

Εκ μέρους του Προεδρείου της Συνόδου των Πρυτάνεων, ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. Καθ. Ιωάννης Μυλόπουλος δήλωσε:

"Είχαμε την ευκαιρία να συναντήσουμε και να συνομιλήσουμε με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αλέξη Τσίπρα, και να του εξηγήσουμε για τη δυσχερέστατη θέση στην οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή τα δημόσια Πανεπιστήμια, μετά από την ανακοίνωση της διαθεσιμότητας ενός σημαντικού τμήματος του διοικητικού μας προσωπικού.

Μετά από την διαθεσιμότητα τα Πανεπιστήμια δεν θα είναι πια αυτά που ξέραμε μέχρι πρότινος, μιας και ούτε τα πτυχία θα έχουν πια το ίδιο αντίκρισμα με αυτό που είχαν, ούτε η ακαδημαϊκή μας απόδοση και παραγωγή θα μπορεί να είναι ίδια με 1.369 ανθρώπους που λειτουργούν ουσιαστικά τα Πανεπιστήμια λιγότερους στα Ιδρύματα.

Θέλαμε να τονίσουμε και τονίσαμε στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ότι ήμασταν εμείς που ζητήσαμε αξιολόγηση των διοικητικών μας δομών. Και ζητήσαμε αξιολόγηση μέσα από το πρόγραμμα που το ίδιο το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης προκήρυξε την περσινή χρονιά, την περίφημη πρόσκληση 56, που θα ήταν ο μόνος ορθόδοξος τρόπος προκειμένου να αξιολογηθούν οι διοικητικές μας δομές.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση επέλεξε έναν άλλο τρόπο, μια fast truck διαδικασία «αξιολόγησης» των δομών, την οποία κι αυτήν αποδεχτήκαμε, υποβάλλαμε τα λεγόμενα «σχέδια αξιολόγησης» στο Υπουργείο πριν τη διαθεσιμότητα.

Αποδείχτηκε και από αυτά, με τα δυσμενέστατα κριτήρια δηλαδή που έθεσε το Υπουργείο, ότι τα Πανεπιστήμια δεν έχουν πλεόνασμα, αλλά έχουν ένα μεγάλο έλλειμμα διοικητικού προσωπικού, ύψους 2.500 θέσεων σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.

Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση αυτή των Πανεπιστημίων, με την αξιολόγηση αυτή των ίδιων των Πανεπιστημίων, ανακοινώθηκαν διαθεσιμότητες 1.369 θέσεων, πράγμα που σημαίνει ότι η κυβέρνηση μονομερώς, ατεκμηρίωτα, χωρίς καμία αξιολόγηση, αποφάσισε από μόνη της ότι στα Πανεπιστήμια περισσεύει προσωπικό και δεν λείπει.

Αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή είναι να γίνει κατανοητό ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα, η κυβέρνηση, η πολιτεία έχει την υποχρέωση να φροντίζει να παρέχει πόρους και μέσα στα Πανεπιστήμια, έτσι ώστε να λειτουργούν καλά.

Είναι πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας όπου έρχεται μια κυβέρνηση και αφαιρεί πόρους και μέσα, υπονομεύοντας το έργο των Πανεπιστημίων.

Αυτό το πράγμα προσβάλλει το Σύνταγμα, άρα λοιπόν θα πρέπει να υπάρξουν προσφυγές κοινές, θα υπάρξει μία κοινή προσφυγή από τα 8 θιγόμενα Πανεπιστήμια ακριβώς γι’ αυτό το θέμα, καθώς και το θέμα της προσβαλλόμενης αυτοδιοίκησης των Πανεπιστημίων και επίσης θα υπάρξουν και ασφαλιστικά μέτρα, προκειμένου να μην προχωρήσει καμία διαθεσιμότητα στα Πανεπιστήμια.

Τέλος, εξηγήσαμε στον κ. Τσίπρα και βρήκαμε ανταπόκριση το γεγονός ότι εδώ δεν πρόκειται για ένα συντεχνιακό αίτημα των Πανεπιστημίων, «μας  παίρνει προσωπικό, προστατέψτε μας για να συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο με αυτό που ήμασταν», είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον έλληνα πολίτη, αφορά την ελληνική οικογένεια, αφορά τα παιδιά της ελληνικής οικογένειας, αφορά την ελληνική κοινωνία.

Δεν είναι μόνο θέμα, λοιπόν, των Πανεπιστημίων και των Πρυτάνεων, είναι ένα θέμα που αφορά τον κάθε Έλληνα, διότι, πλήττοντας το δημόσιο Πανεπιστήμιο, ουσιαστικά υπονομεύεται η ισότιμη πρόσβαση όλων των ελλήνων πολιτών στη γνώση και τη μόρφωση, που είναι η μόνη απαραίτητη προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση στην πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία".

news 247

Σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας μπαίνουν από την Πέμπτη τα γυμνάσια και τα λύκεια όλης της χώρας καθώς οι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης αποφάσισαν να αναστείλουν τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις.

Η λήξη της κινητοποίησης αποφασίστηκε την Τετάρτη από τους προέδρους των ΕΛΜΕ και έπειτα από οκτώ ημέρες απεργίας.

Στη μαραθώνια συνεδρίαση, 30 ΕΛΜΕ ψήφισαν λευκό και 17 τάχθηκαν υπέρ της αναστολής της κινητοποίησης. Από την άλλη πλευρά, 12 ΕΛΜΕ ψήφισαν υπέρ της προκήρυξης νέας πενθήμερης απεργίας και 5 υπέρ μιας νέας 48ωρης.

Υπενθυμίζεται ότι η ΟΛΜΕ είχε κηρύξει πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες αρχής γενομένης από τις 16 Σεπτεμβρίου. Η συμμετοχή ήταν εντυπωσιακή τις πρώτες ημέρες. Στη συνέχεια, ωστόσο, κατακόρυφη πτώση κυρίως λόγω της οικονομικής κόπωσης των απεργών.

Την ίδια στιγμή, περίπου 100 σχολεία σε όλη τη χώρα τελούν υπό κατάληψη.

Το υπουργείο Παιδείας προσανατολίζεται στην έκδοση Προεδρικού Διατάγματος βάσει του οποίου θα παρατείνεται το σχολικό έτος για τους μαθητές των σχολείων που καταλαμβάνονται για περισσότερες από τρεις ημέρες.

Mε πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ 

 

Μετά το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών που ανέστειλε κάθε ακαδημαϊκή λειτουργία του, σε ολομέτωπη σύγκρουση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας προχωρούν οι πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Οι πρυτανικές αρχές κατεβάζουν... ρολά στο ακαδημαϊκό ίδρυμα αναστέλλοντας όλες τις λειτουργίες του. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε... περίοπτη θέση, στη μαύρη λίστα της διαθεσιμότητας και από την προηγούμενη εβδομάδα βρίσκεται σε κλοιό κινητοποιήσεων.

Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι το Πανεπιστήμιο δεν θα ανοίξει μέχρι να ξεκαθαρίσει το μείζον θέμα της διαθεσιμότητας, το χειμερινό εξάμηνο έχει μπει στον ... πάγο ενώ η τάση για επ’ αόριστον λουκέτο βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές στις τάξεις του ακαδημαϊκού ιδρύματος του νησιού.

Εξάλλου, το Πανεπιστήμιο Κρήτης περνάει με σημαντικές απώλειες τις συμπληγάδες της διαθεσιμότητας καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που έστειλε το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, 49 διοικητικοί του υπάλληλοι περιλαμβάνονται στη λίστα των συνολικά 1655 διοικητικών υπαλλήλων που θα δουν την πόρτα της εξόδου.

Η ανακοίνωση της Πρυτανείας

Ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης (20 Σεπτεμβρίου) αναστέλλονται οι διοικητικές λειτουργίες του Ιδρύματος, καθώς και οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων φοιτητών, και αναβάλλεται η έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου.

Νεώτερη ανακοίνωση θα εκδοθεί μετά την επόμενη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η οποία προγραμματίζεται για την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2013 .

Από την Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κρήτης


Η απάντηση του υπουργείου

Το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας από την πλευρά του κάνει λόγο για αναγκαίες και απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες έγιναν με γνώμονα το πλεονάζον προσωπικό των Ιδρυμάτων. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ασπάζονται, ούτε οι Πρυτάνεις, αλλά ούτε και οι εργαζόμενοι που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Οι γενικές συνελεύσεις των συλλόγων εργαζομένων στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και στο Πολυτεχνείο αποφάσισαν συνέχιση της απεργιακής κινητοποίησης.

Συνεδριάζει σημερα η Σύγκλητος του ΕΜΠ,με τους εργαζόμενους σε αυτό να προτείνουν αναστολή λειτουργίας επ' αόριστον

Σήμερα στις 6 μ.μ. συγκαλείται η Σύγκλητος του Μετσόβειου Πολυτεχνείου, μετά την πιεστική πρόταση των εργαζομένων στο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Οι εργαζόμενοι προτείνουν αναστολή λειτουργίας του ΕΜΠ επ' αόριστον, με παράλληλη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για την καταστροφή των Ιδρυμάτων με τις διαθεσιμότητες χιλιάδων εργαζομένων.

Θυμίζουμε ότι ήδη σήμερα, αναστέλλεται επ' αόριστον η λειτουργία του Πανεπιστήμιου Κρήτης καθώς, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι σε αυτό, θα τεθεί σε διαθεσιμότητα το 30% των διοικητικών υπαλλήλων του ιδρύματος.

left

Περισσότερα Άρθρα...