Από τον Ιανουάριο οι δήμοι θα πληρώνουν για τα σκουπίδια που δεν ανακυκλώνονται - Οι Δήμοι ζητούν χρονικό περιθώριο - Πώς θα υπολογίζεται το τέλος ταφής τους

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία εφαρμογής του τέλους ταφής απορριμμάτων από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα.

Συγκεκριμένα ο υπουργός με διευκρινιστική εγκύκλιο που απέστειλε χθες στους 22 ΦοΣΔΑ (Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων) της χώρας και στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες τούς θέτει προ των ευθυνών τους, καθώς οι δήμαρχοι ζήτησαν χρονικό περιθώριο προκειμένου να βελτιώσουν τα χαμηλά ποσοστά ανακύκλωσης.

Μάλιστα, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) έχει ζητήσει επιβολή του τέλους από το 2024 ώστε να ολοκληρωθούν εγκαίρως τα έργα επεξεργασίας αποβλήτων και να περιοριστούν δραστικά οι ποσότητες αποβλήτων που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Τι αναφέρει στην εγκύκλιο ο υπουργός

Ωστόσο ο υπουργός στην εγκύκλιο που εξέδωσε, τους επισημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου θα επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων που θα διατίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) καθώς και για τα υπολείμματα επεξεργασίας αστικών αποβλήτων που θα προκύπτουν από μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων (Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Μονάδες Επεξεργασίας Βιολογικών Αποβλήτων (ΜΕΒΑ), Μονάδες Μηχανικής Βιολογικής Επεξεργασίας (ΜΕΑ), και μονάδες αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων) που επίσης θα καταλήγουν σε ΧΥΤ.

Υπόχρεοι καταβολής του τέλους ταφής είναι οι ΦοΔΣΑ και οι δήμοι ή τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ και ασκούν τις αρμοδιότητες των ΦοΔΣΑ. Το τέλος ταφής ορίζεται σε 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων από 1/1/2022 και αυξάνεται ετησίως κατά 5 ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των 35 ευρώ ανά τόνο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής ορίζεται σε 45 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των 55 ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, τιμή που θα παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη.

Πώς θα υπολογίζεται το τέλος ταφής

Το τέλος ταφής θα υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους ΧΥΤ και θα αποδίδεται σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. κάθε χρόνο στοιχεία σχετικά με τον υπολογισμό του τέλους ταφής για το πρώτο εξάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου και για το δεύτερο εξάμηνο έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους και θα αποδίδουν τα οφειλόμενα ποσά έναν μήνα μετά τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Έτσι, όπως διευκρινίζει ο κ. Σκρέκας, και για το 2022 τα στοιχεία για τον υπολογισμό ταφής του πρώτου εξαμήνου θα πρέπει να υποβληθούν έως τις 30/9/2022 και το οφειλόμενο ποσό θα πρέπει να αποδοθεί έως τις 30/10/2022 στον ειδικό λογαριασμό του Ε.Ο.ΑΝ.. Τα στοιχεία του δεύτερου εξάμηνου του 2022 θα υποβληθούν έως τις 31/3/2023 και τα χρήματα θα καταβληθούν έως τις 30/4/2023.

Πρόστιμα

Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των δήμων. Οι ΦοΔΣΑ όφειλαν να έχουν ήδη συνυπολογίσει το τέλος ταφής κατά την κατάρτιση κανονισμού τιμολόγησης και να έχουν εντάξει στον προϋπολογισμό τους το αντίστοιχο ποσό. 

Εντούτοις, όπως αναφέρει ο κ. Σκρέκας στην σχετική εγκύκλιο, διαπιστώθηκε από την διαβίβαση κανονισμών τιμολόγησης η παράλειψη ένταξης του τέλους ταφής τόσο στον κανονισμό όσο και στον προϋπολογισμό των ΦοΔΣΑ.

Όσοι φορείς δεν το έχουν πράξει θα πρέπει άμεσα να συμμορφωθούν, προχωρώντας σε αναθεώρηση του προϋπολογισμού και της τιμολογιακής πολιτικής και ενημερώνοντας παράλληλα την Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Διαφορετικά προβλέπονται κυρώσεις και προσαυξήσεις για την μη έγκαιρη απόδοση του τέλους ταφής.

Ειδικότερα, σε περίπτωση καταβολής μετά την παρέλευση των προθεσμιών επιβάλλεται από τον ΕΟΑΝ στους ΦοΔΣΑ, τους δήμους ή στα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ασκούν τις αρμοδιότητες ΦοΔΣΑ, πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους ταφής που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο ποσό, το οποίο ανατοκίζεται με επιτόκιο 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης.

Dnews