Δήμοι: Περισσότερα χρέη από νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Αναλυτικά

Τοπική Αυτοδιοίκηση
Tools

Ανοίγει η βεντάλια των οφειλών προς τους δήμους που μπορούν να ρυθμίσουν σε έως 100 δόσεις νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πανδημία καθώς εντάσσονται οι οφειλές που θα βεβαιωθούν μέχρι το τέλος του μήνα.

Παράλληλα παρατείνεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων από τους οφειλέτες η οποία έληγε κανονικά στο τέλος του μήνα.

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή:

Εντάσσονται στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οφειλές που πρόκειται να βεβαιωθούν μέχρι 30.6.2021 (κατά τα ισχύοντα, η ρύθμιση αφορά οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι 28.2.2021).

Επιτρέπεται μέχρι 31.10.2021, η υποβολή αίτησης του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση (η προθεσμία λήγει 30.6.2021). Με υπουργική απόφαση, η δυνατότητα υποβολής της αίτησης μπορεί να παραταθεί για επιπλέον (6) μήνες.

Προβλέπεται ότι κατά το χρονικό διάστημα μέχρις ότου τεθεί σε πλήρη λειτουργία η ειδική εφαρμογή στην ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, η αίτηση του οφειλέτη μπορεί να υποβάλλεται απευθείας προς τον οικείο δήμο, είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του δήμου.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση όλα τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία του COVID-19, ύστερα από αίτηση προς το δήμο ή το νομικό του προσώπου, μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν από 15/2/2020 μέχρι 30/6/2021 καθώς και ληξιπρόθεσμες οφειλές ή ρυθμίσεις που έχουν χαθεί από 15/2/2020 έως τη 23/12/2020.

Η καταβολή των οφειλών θα πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους ως εξής:

αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100%,
αν εξοφληθούν σε 2 έως 24 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 80 %,
αν εξοφληθούν σε 25 έως 48 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 70%,
αν εξοφληθούν σε 49 έως 72 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 60%,
αν εξοφληθούν σε 73 έως 100 δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

Επίσης, υπάγονται και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης:

α) τελούν σε αναστολή,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα.

δ) οφειλές που κατά το παρελθόν είχαν υπαχθεί σε άλλο καθεστώς ρύθμισης και αυτή διακόπηκε για οποιονδήποτε λόγο.

dimarxos