Τι είναι η Ειμαρμένη - "Εκείνον που θέλει, οι μοίρες τον οδηγούν, εκείνον που δεν θέλει, τον σέρνουν".

Πολιτισμός
Tools

Η Ειμαρμένη είναι η μοίρα, το πεπρωμένο του κάθε ανθρώπου, που περιλαμβάνει και προδιαγράφει ολόκληρη τη ζωή του. Είναι το μονοπάτι που παίρνουμε, αλλά και οι επιλογές που κάνουμε και πώς αυτές επηρεάζουν το μέλλον μας.

Η λέξη προκύπτει από το αρχαίο ρήμα μείρομαι (ουσιαστικοποιημένη μετοχή παρακειμένου), που σημαίνει λαμβάνω το μερίδιο που μου ανήκει. Ως κύριο όνομα είναι η προσωποποίηση της μεγαλύτερης δύναμης, που κυριαρχεί στη Φύση και κανονίζει τις ενέργειες των ανθρώπων. Θεωρείται η κυρίαρχος των Μοιρών, η Μέγιστη Μοίρα, η από το Θεό διορισμένη ως τοποτηρήτρια της κοσμικής νομοτέλειας.

eimarmeni

Η έννοια της λέξης είναι δημιούργημα της Ιωνικής φιλοσοφίας. Θεοποιήθηκε από τους Στωϊκούς και ανυψώθηκε σε μέγιστη θεότητα, που καθορίζει τα πάντα. Από την εποχή δε του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαδόθηκε η αστρολογική αντίληψη της Ειμαρμένης, ότι δηλαδή η θέση των άστρων διαμορφώνει και τη μοίρα του ανθρώπου από τη γέννησή του. 

Η Ειμαρμένη δημιουργεί γεγονότα, η αντιμετώπιση όμως των οποίων εξαρτάται από το χαρακτήρα των ανθρώπων, όπως αυτός διαμορφώνεται από την ελεύθερη βούλησή τους.

Χαρακτηριστική είναι η φράση του Ρωμαίου φιλοσόφου Σενέκα:

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt.

Ήτοι,

Εκείνον που θέλει, οι μοίρες τον οδηγούν,

εκείνον που δεν θέλει, τον σέρνουν.