Συγκεκριμένα, με βάση τα οριστικά στοιχεία των ΔΟΥ για το μήνα Ιανουάριο 2013, οι εισπράξεις, βάσει στοχοθεσίας, έπρεπε να ανέλθουν σε 2,86 δισ. ευρώ. Οι πραγματοποιηθείσες εισπράξεις ανήλθαν σε 2,91 δισ. ευρώ, ήτοι επίτευξη του στόχου και υπερκάλυψη του κατά 1,8%.

Με βάση τα οριστικά στοιχεία των ΔΟΥ για το μήνα Φεβρουάριο 2013,  οι εισπράξεις, βάσει στοχοθεσίας, έπρεπε να ανέλθουν σε 1,55 δισ. ευρώ, ενώ εισπράχθηκαν 1,67 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το στόχο κατά 7,8%.

Ειδικότερα, σε σχέση με τον στόχο είσπραξης ληξιπροθέσμων οφειλών παλαιοτέρων ετών (μέχρι 31/12/2012), στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2013 είχαμε συνολικά 432 εκατ. εισπράξεις και, συνυπολογίζοντας τις διαγραφές 481 εκατ. Ο στόχος είσπραξης υπερκαλύφθηκε κατά 37%.

Ο ρυθμός είσπραξης των νέων ληξιπροθέσμων βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα της τάξης του 4% έναντι στόχου 14%. Συνολικά έχουν εισπραχθεί 56 εκατ ευρώ.

Οι προσπάθειες της ΓΓΔΕ στην κατεύθυνση της διευθέτησης των προβλημάτων και της αύξησης της αποδοτικότητας συνεχίζονται και θα ενταθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, πάντα με στόχο την βελτίωση των αποτελεσμάτων στον τομέα της είσπραξης εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού.