eyro

Στα 4,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού το 2019, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο, κάτι που οφείλεται σε σημαντικό βαθμό στην περικοπή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2019, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 225 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 839 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2019 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2020, και ελλείμματος 4.580 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 4.960 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 4.400 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 91 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2018.

Τα έσοδα

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 55.019 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί για το 2019 στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 60.065 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 7 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.046 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 14 εκατ. ευρώ από το στόχο (5.032 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 ανήλθαν στα 55.244 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 620 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (55.865 εκατ. ευρώ). H κυριότερη αιτία της εμφανιζόμενης αρνητικής απόκλισης είναι η υποεκτέλεση του ΠΔΕ κατά 508 εκατ. ευρώ.

Αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες δαπανών:

α) στις κοινωνικές παροχές κατά 381 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της διανομής του κοινωνικού μερίσματος ύψους 186 εκατ. ευρώ και της πληρωμής του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης πρώτου τριμήνου 2019 από το κράτος ύψους 172 εκατ. ευρώ, το οποίο πλέον δίδεται μέσω επιχορήγησης στον ΟΠΕΚΑ (περίπτωση διαφορετικής παρουσίασης),

β) στις μεταβιβάσεις κατά 246 εκατ. ευρώ κυρίως λόγω της πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας περιόδου 2007-2011 ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο η αύξηση αυτή εξουδετερώνεται σε μεγάλο βαθμό από την ανάλωση του αποθεματικού που πλέον είναι επιμερισμένο σε άλλες μείζονες κατηγορίες δαπανών.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2019 παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018 κατά 1.128 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω:

α) της μείωσης των πληρωμών από καταπτώσεις εγγυήσεων κατά 573 εκατ. ευρώ και

β) των μειωμένων δαπανών ΠΔΕ κατά 595 εκατ. ευρώ.

Με αντίρροπο χαρακτήρα (αυξημένη δαπάνη σε σχέση με το 2018) κινήθηκαν οι πληρωμές για τόκους κατά 549 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι κατά το έτος 2019 διανεμήθηκαν 186 εκατ. ευρώ ως κοινωνικό μέρισμα και 149 εκατ. ευρώ ως επίδομα θέρμανσης.

Σκυλακάκης: Καλύτερη από το 2018 η εκτέλεση του ΠΔΕ

Σε σχέση με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019 ο υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για τη Δημοσιονομική Πολιτική κ. Θόδωρος Σκυλακάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2019 δείχνουν ότι -σε ό,τι αφορά το ταμειακό αποτέλεσμα του κεντρικού κράτους- οι στόχοι του προϋπολογισμού για το πρωτογενές πλεόνασμα επιτυγχάνονται. Μέχρι τα οριστικά στοιχεία απομένει αρκετός δρόμος αφού θα πρέπει να μετρηθεί τι έχει συμβεί στα εκτός του κεντρικού κράτους νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης και να συνυπολογιστούν και σημαντικά έσοδα του πρώτου διμήνου του 2020 που δημοσιονομικά υπολογίζονται στο 2019, δεν έχουμε όμως αυτή τη στιγμή κάποια αρνητική ένδειξη σε όσα απομένουν να μετρηθούν για να κλείσει και δημοσιονομικά το 2019.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων η πραγματική του εκτέλεση είναι καλύτερη από αυτή του 2018. Μιλούμε για πραγματική εκτέλεση καθώς τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να παρουσιάζονται ως δαπάνες δημοσίων επενδύσεων μεταφορές πόρων από την κεντρική κυβέρνηση σε νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς στην πραγματικότητα να πραγματοποιείται εντός του έτους αναφοράς καμία πραγματική επενδυτική δαπάνη.

Το 2018 για παράδειγμα ενώ όλες οι πραγματικές επενδυτικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης, με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου ήταν 4.972 εκ. ευρώ με «παρκάρισμα πόρων» το ΠΔΕ εμφάνισε υποτίθεται επενδύσεις 6.237 εκ. ευρώ. Φέτος οι πραγματικές επενδυτικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης από τα προσωρινά στοιχεία (μέχρι το Νοέμβριο το σύνολο των σχετικών δαπανών είχε φτάσει τα 3692 εκ. ευρώ έναντι 2891 εκ. ευρώ του ενδεκαμήνου του 2018), εκτιμάται ότι θα κλείσουν στο επίπεδο του 2018 ή λίγο μεγαλύτερες.

Συνοδεύονται όμως από πολύ καλύτερη εκτέλεση από πλευράς εσόδων και ιδίως εσόδων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία είναι αυξημένα κατά 229 εκ. ευρώ σε σχέση με το 2018. Κάτι που σημαίνει ότι ήδη από φέτος -στον πολύ περιορισμένο χρόνο που διέθετε αυτή η κυβέρνηση- έχει ήδη αρχίσει να παρατηρείται βελτίωση στην πραγματική εκτέλεση του ΠΔΕ, που θα είναι θεματικά μεγαλύτερη το 2020».

Θανάσης Κουκάκης

xaa pinakas

Η μεγάλη επιστροφή των ελληνικών ομολόγων. Το 2019 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η χρονιά των ελληνικών ομολόγων. Οι θεσμικοί επενδυτές επέστρεψαν μαζικά στη δευτερογενή αγορά αναδεικνύοντας τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου "πρωταθλητές της αγοράς" καθώς οι τιμές τους μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκαν κατά μέσο ορο 25%.

Ο τζίρος τη χρονιά που μας πέρασε, αυξήθηκε κατά 70% ξεπερνώντας τα 8,5 δισ. ευρώ, παρόλο που τα κρατικά ομόλογα παραμένουν αποκλεισμένα από το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αποδόσεις σε όλες τις χρονικές διάρκειες υποχώρησαν με αποτέλεσμα το κόστος δανεισμού για το Δημόσιο να περιοριστεί κατά περίπου 3%.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ευνοικές προυποθέσεις προκειμένου ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) να προσφύγει το 2020 στις αγορές για να δανειστεί από 4 ως 8 δισ. ευρώ.

Ηδη εντός του 2019 και παρά τον περιορισμό που έχει επιβληθεί στις ελληνικές τράπεζες για το ανώτατο όριο που μπορούν να επενδύουν σε εγχώρια κρατικά ομόλογα, το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις αγορές 9 δισ. ευρώ, ολοκληρώνοντας επιτυχώς τέσσερις εκδόσεις ομολόγων (δύο φορές 10ετή, και από μία φορά 7ετές και 5ετές).

Η ισχυρή ζήτηση για τα ομόλογα αυτά η οποία είχε ως αποτέλεσμα το Ελληνικό Δημόσιο να δεχθεί προσφορές 49 δισ. ευρώ, συνέβαλε στην άνοδο των τιμών με ταυτόχρονη υποχώρηση των αποδόσεων.

Ετσι στο κλείσιμο της χρονιάς η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έχει υποχωρήσει στο 1,40% από 4,20% που κυμαίνονταν στις αρχές του έτους. Αντιστοίχως, η απόδοση του 5ετούς μειώθηκε στο 0,5% από 3,12% και του 7ετούς στο 0,97% από 3,86%.

Η μείωση των αποδόσεων η οποία βελτιώνει σημαντικά τη βιωσιμότητα του Δημόσιου Χρέους, έπεφερε ταυτόχρονα κέρδη στους επεδνυτές, οι οποίοι τοποθέτησαν το 2019 στη δευτερογενή αγορά περισσότερα από 8,5 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά η τιμή του 10ετούς ομολόγου στο τέλος της χρονιάς είχε ξεπεράσει τις 121 μονάδες βάσης (μ.β) από τις 96,5 μ.β που ήταν στις αρχές του 2019.

Συνακόλουθα, η απόδοση για μία τέτοια επένδυση αγγιξε το 25%. Αντίστοιχα υψηλές αποδόσεις πέτυχαν τα 5ετή ομόλογα, των οποίων η τιμή αυξηθηκε στις 112,4 μ.β από 101,42 μ.β καταγράφοντας αύξηση 10,8%. Οι επιδόσεις αυτές οι οποίες δύσκολα μπορούν να συγκριθούν με εκείνες των ομολόγων του σκληρού πυρήνα της ευρωζώνης, ήταν αναμενόμενο να λειτουγήσουν ως "μαγνήτης" για τους επενδυτές.

Τα ελληνικά ομόλογα κατάφεραν να επανέλθουν στο επενδυτικό προσκήνιο μετά από μία μακρά περίοδο πλήρους απαξίωσης. Είναι ενδεικτικό ότι ο τζίρος στη δευτερογενή αγορά που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) το 2016 είχε υποχωρήσει στα 519 εκατ. ευρώ, το 2017 ήταν μολις 555 εκατ. ευρώ, ενώ άρχισε ν΄ανακάμπτει από το 2018 όταν έφθασε τα 5 δισ. ευρώ.

Το 2020 το Ελληνικό Δημόσιο διαθέτοντας "στη φαρέτρα" του εκτός από τις εξαιρετικές επιδόσεις των ομολόγων του, και ένα αποθεμματικό περίπου 32 δισ. ευρώ - τα οποία αντιστοιχούν στις λήξεις των ομολόγων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια - προετοιμάζεται για νέες εκδόσεις ομολόγων.

Παράλληλα προετοιμάζεται να προχωρήσει σε τρεις κινήσεις οι οποίες θα βελτιώσουν περαιτέρω τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους.

Η πρώτη αφορά στην εξόφληση εντόκων γραμματίων ύψους περίπου 4,4 δισ. ευρώ από το απόθεμμα των 12,6 δισ. ευρώ που κυκλοφορεί στην αγορά. Η δεύτερη αφορά στην πρόωρη εξόφληση ομολόγων που προήλθαν από το πρόγραμμα ανταλλαγής (Psi) ύψους 4 δισ. ευρώ και η τρίτη εξόφληση περίπου 2 δισ. ευρώ από το συνολικό χρέος προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

thetoc

ee flags
Τα Ευρωκοινοβούλια που είχαν σχετική υποχρέωση άναψαν το πράσινο φως και ο δρόμος άνοιξε ώστε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) να εκταμιεύσει το ποσόν των 767 εκατ. ευρώ την περασμένη Παρασκευή. 

Eγκαίρως, αλλά για εξόφληση χρέους και όχι για επενδύσεις, ήρθε η δόση των επιστροφών των κερδών των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών, SMPs και ANFAs, ύψους 767 εκατ. ευρώ, που εγκρίθηκε στο Eurogroup της 4ης Δεκεμβρίου.

Τα ευρωπαϊκά Κοινοβούλια που είχαν σχετική υποχρέωση άναψαν το πράσινο φως και ο δρόμος άνοιξε, οπότε ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) εκταμίευσε το ποσόν την περασμένη Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου και όχι στις αρχές Ιανουαρίου, όπως πιθανολογούνταν. Ωστόσο, το ποσόν κατευθύνθηκε στον ειδικό κλειστό λογαριασμό (segregated account) που προορίζεται για την εξόφληση χρέους, αποκλείοντας έτσι το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί για επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το Euro-group της 4ης Δεκεμβρίου έδωσε εντολή να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιούνται εφεξής τα κεφάλαια των SMPs και ANFAs για επενδύσεις, κάτι που καλλιέργησε προσδοκίες πως αυτό θα μπορούσε να ισχύσει από την παρούσα δόση.

Ωστόσο, στον ΟΔΔΗΧ υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατόν να γίνει, καθώς η συγκεκριμένη δόση αντιστοιχεί στην πραγματικότητα στον Ιούνιο του 2019, που καθυστέρησε, και επομένως προορίζεται για το χρέος. Εφόσον υπάρξει θετική απόφαση για τη χρήση των SMPs και ANFAs για επενδύσεις, θα αφορά τις επόμενες δόσεις, με την πρώτη να τοποθετείται στα μέσα του 2020. Η απόφαση για την αλλαγή της χρήσης είναι πιθανό να ληφθεί στο Eurogroup του Μαρτίου του 2020.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση ετοιμάζει τις επενδύσεις που θα υποβάλει ως υποψήφιες για χρηματοδότηση, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση.

Οι επενδύσεις στις οποίες προσανατολίζεται περιλαμβάνουν υποδομές ψηφιακού προσανατολισμού, για διαχείριση απορριμμάτων σε τουριστικές περιοχές και για διασύνδεση λιμανιών με οδικά δίκτυα.

Επίσης, έχει αναφερθεί το ενδεχόμενο να ενταχθεί ο Βόρειος Οδικός Αξονας της Κρήτης. Για τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, εξετάζεται να έχουν χαμηλότερη προκαταβολή φόρου για το ποσόν που θα επενδύουν σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό.

Η δόση που εκταμιεύθηκε την Παρασκευή ήταν η δεύτερη. Η πρώτη αντιστοιχούσε στον Δεκέμβριο του 2018 και δόθηκε με καθυστέρηση στα μέσα του 2019.

Απομένουν, σύμφωνα με την απόφαση των υπουργών Οικονομικών, άλλες 6 δόσεις, με την τελευταία να εκταμιεύεται τον Μάιο του 2022. Συνολικά, το ποσό θα φτάσει τα 5,4 δισ. ευρώ.

kathimer

xaa

Με σηματωρούς τις μετοχές των ΟΠΑΠ (3,62%) και ΕΛΠΕ (3,10%), το Χρηματιστήριο Αθηνών αναρριχήθηκε σήμερα σε νέο υψηλό έτους, στις 912,52 μονάδες.

Η Αθήνα βρίσκεται τρεις συνεδριάσεις πριν εκπνεύσει το 2019 στην κορυφή των παγκόσμιων αποδόσεων με κέρδη +48,78% του Γενικού Δείκτη από το κλείσιμο της 31ης Δεκεμβρίου του 2018.

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το 2018 το ελληνικό χρηματιστήριο είχε βρεθεί στις χαμηλότερες θέσεις των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αποδόσεων με πτώση -25,08%.

Ταυτόχρονα το 2019 η κεφαλαιοποίηση του ελληνικού χρηματιστηρίου ενισχύθηκε κατά 16,255 δισ. ευρώ και διαμορφώνεται στα 61,517 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί στο 34% του φετινού προσδοκώμενου ΑΕΠ της χώρας.

Ειδικότερα, στη σημερινή συνεδρίαση ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη κατά 2,29% στις 912,52 μονάδες με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 68,19 εκατ. ευρώ.

Ο FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 2,32% στις 2.287,71 μονάδες και ο τραπεζικός δείκτης κινήθηκε ανοδικά κατά 1,98% στις 870,46 μονάδες.

Reporter

xrimata sentoukia

Στις τράπεζες επιστρέφουν δειλά – δειλά τα χρήματα όπου είχαν κρυφτεί στα στρώματα λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης.

Έχουν πέρασε πέντε χρόνια από το «μαύρο» καλοκαίρι του 2015 με το κλείσιμο των τραπεζών και την επιβολή των capital controls, που ώθησαν τους Ελληνες να μην εμπιστεύονται στις τράπεζες τις οικονομίες τους και να επιλέγουν αντ’ αυτού να τις κρύβουν σε στρώματα, σεντούκια κ.α., υπό τον φόβο «κουρέματος» των καταθέσεων.

Σήμερα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτουν ότι τα αποθησαυρωμένα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία, το χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2019 μειώθηκαν κατά 6,6 δισ. ευρώ στα 23,4 δισ. ευρώ – στο 12% του ΑΕΠ -από περίπου 30 δισ. ευρώ (16% του ΑΕΠ) που ήταν το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2018.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος μέρος των εν λόγω κεφαλαίων κατευθύνθηκε προς το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, συμβάλλοντας στην αύξηση των καταθέσεων.

Την ίδια χρονική περίοδο οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,7 δισ. ευρώ προήλθαν από τα νοικοκυριά και τα υπόλοιπα 700 εκατ. ευρώ από τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα το σύνολο των καταθέσεων να ανέλθει στα 139,7 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ΤτΕ αναφέρει:

«Στη διάρκεια του 2019 συνέχισαν να καταγράφονται σημαντικές εισροές τραπεζογραμματίων στο τραπεζικό σύστημα, με αποτέλεσμα η εκτιμώμενη νομισματική κυκλοφορία (σ.σ.: τα μετρητά) ως ποσοστό του ΑΕΠ να υποχωρήσει στο 12% την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2019 από 16% την αντίστοιχη περίοδο του 2018.

Η βελτίωση του κλίματος στην ελληνική οικονομία συνέβαλε στην επιστροφή αποθησαυρισμένων τραπεζογραμματίων.

Η αυξημένη εισροή χρήματος από ξένους επισκέπτες στη χώρα σε συνδυασμό με τη διευρυμένη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών για τη διενέργεια συναλλαγών επέτειναν την εξέλιξη αυτή».

aftodioik

wsj greece

Μόλις πριν από μερικά χρόνια, η Ελλάδα ξεχώριζε από τον υπόλοιπο αναπτυγμένο κόσμο για την κατεστραμμένη οικονομία της και σήμερα ξεχωρίζει για έναν εντελώς αντίθετο λόγο:

Καθώς σε μια χρονική στιγμή που τα εργοστάσια ανά τον κόσμο γνωρίζουν ύφεση, η Ελλάδα έχει τον πλέον ισχυρό κατασκευαστικό τομέα παγκοσμίως, αναφέρεται στο ρεπορτάζ της εφημερίδας Wall Street Journal σε κείμενο των Sarah Chaney και Soo Oh, με βάση σχετικά στοιχεία από την εταιρία IHS Markit.

Η Ελλάδα προσφέρει ένα μάθημα για το πώς η οικονομική κατάσταση μιας χώρας μπορεί, κατά περιόδους, να είναι είτε ευχή είτε κατάρα, σχολιάζουν οι δημοσιογράφοι.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται ότι ο κατασκευαστικός τομέας στην Ελλάδα είναι σχετικά μικρός – καλύπτει το 10% της οικονομικής παραγωγής της χώρας, κατ’ αντιστοιχία με τη Γαλλία και τις ΗΠΑ – και επικεντρωμένος σε βιομηχανίες που δεν έχουν επηρεαστεί από την παγκόσμια ύφεση του κλάδου, όπως οι βιομηχανίες ποτών και τροφίμων.

Επιπλέον, ο τομέας είναι περισσότερο προσανατολισμένος στην εγχώρια αγορά. Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η Γερμανία, η οποία μόλις πριν από δύο χρόνια είχε τον ισχυρότερο κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος σήμερα ανήκει στους πλέον αδύναμους, σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα της παγκόσμιας ύφεσης της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στο δημοσίευμα φιλοξενούνται δηλώσεις του καθηγητή οικονομικών της ΑΣΟΕ Πάνου Τσακλόγλου, ο οποίος σχολιάζει:

«Η αρνητική όψη του νομίσματος είναι ότι είμαστε μια οικονομία όχι τόσο ανοιχτή όσο άλλες, η θετική όμως όψη είναι ότι όταν παρατηρείται ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, ο αντίκτυπος δεν είναι τόσο μεγάλος στην Ελλάδα».

Ο οικονομολόγος της Εθνικής Τράπεζας Νίκος Μαγγίνας, κάνει λόγο για σταθερή πορεία της οικονομίας στην Ελλάδα, καθώς και για αύξηση των εξαγωγών, επειδή αυτές αφορούν βασικά αγαθά, όπως φάρμακα, τρόφιμα και πετρελαιοειδή.

Σε σχέση με τις γενικότερες προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι διεθνείς οργανισμοί αναμένουν ανάπτυξη της Ελλάδας κατά 1,8% το 2019 και άνω του 2% το 2020, μια σχετικά στιβαρή επίδοση για την Ευρώπη, αλλά μακριά από το ρυθμό που χρειάζεται για μια ταχεία ανάκαμψη από τις απώλειες που υπέστη η χώρα κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους.

«Έχουμε πολλή γραφειοκρατία, πολλές διαδικασίες από τις οποίες θα πρέπει να απαλλαγούμε», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Τσακλόγλου.

syntaxioyhoi

Σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις φέρνει το νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου 2020.

Σύμφωνα με το «Εθνος της Κυριακής», οι αυξήσεις στις συντάξεις, που θα ενισχυθούν και από τις δρομολογούμενες αλλαγές στη φορολογική κλίμακα, θα «αγγίξουν» έως και τα 196,10 ευρώ τον μήνα.

Ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης υποστήριξε, μιλώντας στο «Εθνος», ότι η μεσοσταθμική αύξηση στις συντάξεις θα είναι τα 99,57 ευρώ, και πως ευνοημένοι θα είναι εκατοντάδες χιλιάδες επικουρικοί συνταξιούχοι.

Οι αυξήσεις στις συντάξεις θα περιληφθούν στο νέο Ασφαλιστικό νομοσχέδιο που, όπως αναφέρει ο κ. Βρούτσης θα έχει ψηφιστεί μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου. Πέρα από τις συντάξεις, με το νέο ασφαλιστικό θα «κλειδώσει» και η επιστροφή αναδρομικών που οφείλονται σε κύριες και επικουρικές συντάξεις για την περίοδο από τις 4 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το «Εθνος» η επιστροφή των αναδρομικών θα γίνει ταυτόχρονα και ενιαία σχεδόν αμέσως μετά τη ψήφιση του νόμου, αφού προηγηθούν οι απαραίτητοι επανυπολογισμοί των συντάξεων.

Αλλαγές στις συντάξεις και στις εισφορές

Ο Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε, στη συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής» ότι βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ θεωρούνται δεδομένες οι εξής αλλαγές:

Νέοι βελτιωμένοι συντελεστές αναπλήρωσης των συντάξεων για όλους τους συνταξιούχους με πολλά έτη ασφάλισης, γεγονός που θα οδηγήσει σε αύξηση των κύριων συντάξεών τους.

Από 1/1/2020 θα εφαρμοστεί το νέο, καινοτόμο, ελεύθερο σύστημα εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, που θα αφορά 1,4 εκατ. ασφαλισμένους.

Αποκατάσταση των επικουρικών συντάξεων, στις περιπτώσεις που το άθροισμα επικουρικής-κύριας υπερέβαινε το ποσό των 1.300 ευρώ, οι οποίες περικόπηκαν το 2016, γεγονός που αφορά εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους. Οι αυξήσεις στις επικουρικές θα ξεκινούν με ποσά έως 5 ευρώ για το 5% των χαμηλότερων επικουρικών και θα κλιμακώνονται έως 196,10 ευρώ για το 5% των υψηλότερων επικουρικών.

Υπολογίζεται ότι η μεσοσταθμική αύξηση θα είναι 99,57 ευρώ.

iefimer

Περισσότερα Άρθρα...