Ο οίκος αξιολόγησης Fitch αναμένει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και επιβεβαιώνει τη βαθμίδα BB με σταθερές προοπτικές

Ελλάδα
Tools

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch επιβεβαίωσε το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο της Ελλάδας στη βαθμίδα 'BB' με σταθερές προοπτικές.

Σε ανακοίνωσή του, ο οίκος αναφέρει ότι η αξιολόγηση της Ελλάδας αντανακλά το υψηλό επίπεδο κατά κεφαλήν εισοδήματός της, τα οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τον μέσο όρο των χωρών με αξιόχρεο 'BB' and 'BBB' καθώς και τις επιδόσεις διακυβέρνησής της που είναι υψηλότερες από τις περισσότερες χώρες με μη επενδυτική διαβάθμιση.

Η Ελλάδα αναδύεται σταδιακά από μια οικονομική κρίση δεκαετίας που εξάλειψε το ένα τέταρτο της οικονομίας της και η πιστοληπτική της ικανότητα να είναι πλέον δύο έως τέσσερις βαθμούς κάτω από τον βαθμό επένδυσης για τους μεγάλους οργανισμούς αξιολόγησης, έχοντας μέχρι σήμερα δει αρκετές αναβαθμίσεις.

Αυτά τα ισχυρά σημεία σταθμίζονται με την αδύναμη μεσοπρόθεσμη δυνητική ανάπτυξη, ένα πολύ υψηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων στον τραπεζικό τομέα και τα πολύ υψηλά επίπεδα χρέους της γενικής κυβέρνησης και εξωτερικού χρέους.

Οι σταθερές προοπτικές αντανακλούν τον βαθμό εμπιστοσύνης στη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, ακόμη και μετά το σοκ στην οικονομία και τα δημόσια οικονομικά από την πανδημία της COVID-19 και τους κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές.