Π. ΦΑΛΗΡΟ: Χρηματοδότηση με 441.000 € για Πράσινα Δώματα σε Σχολεία!

Παλ. Φαλήρου
Tools

Ο εξαιρετικά δραστήριος και αποτελεσματικός Δήμος Π. Φαλήρου, περιελήφθη στο πρόγραμμα "Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια" και επιχορηγείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) για την δημιουργία πράσινων δωμάτων στις ταράτσες σχολείων και άλλων κτιρίων του δημοσίου.

Σύμφωνα, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ, τα σχολεία του Δήμου, που εντάσσονται στο πρόγραμμα και επιχορηγούνται, είναι :

1. 4ο Δημοτικό, Ανδρομάχης 17 & Γοργοποτάμου, κατά 131.591,93 ευρώ
2. 3ο Γυμνάσιο, Παμφυλίας & Βύρωνος Βέρρα 1, κατά 155.586,59 ευρώ
3. 4ο Λύκειο, Χαρίτων & Καρτσιβάνη 12, κατά 153.874,12 ευρώ

Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 441.052,64 ευρώ.