ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟ: Ο Διονύσης Χατζηδάκης αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Παλ. Φαλήρου
Tools

xaatzhdakhs patoylis synedrio

Αντιπρόεδρος στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ορίσθηκε ο Δήμαρχος Παλαιού ΦαλήρουΔιονύσης Χατζηδάκης μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού του Συμβουλίου. 

Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ) διοικείται από εντεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με επικεφαλής τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ που από το καταστατικό προκύπτει ότι είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της ΚΕΔΕ.

Η δομή του Ινστιτούτου -Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο αποκλειστικά από αιρετούς και πρόσωπα καταξιωμένα στο χώρο της Αυτοδιοίκησης και Επιστημονικό Συμβούλιο- διασφαλίζουν την πολιτική και επιστημονική όσμωση στην προσέγγιση των θεμάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η εξής: 

Πρόεδρος Γεώργιος Πατούλης Δήμαρχος Αμαρουσίου - Πρόεδρος ΚΕΔΕ

Αντιπρόεδρος Διονύσης Χατζηδάκης Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου 

Μέλη 

Ηλίας Αποστολόπουλος Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού 
Γεώργιος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
Μιλτιάδης Καρπέτας Δήμαρχος Μεταμόρφωσης 
Τίνα Καφατσάκη Δήμαρχος Ζωγράφου 
Κωνσταντίνος Κούκας Δήμαρχος Μυκόνου 
Ευάγγελος Κυριαζόπουλος Διδάκτωρ Περιφερειακής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Απόστολος Λουλουδάκης Δημοτικός Σύμβουλος Χερσονήσου 
Δημήτρης Μιχαλέλης Δημοτικός Σύμβουλος Πεντέλης 
Σωτήρης Παπαδημητρίου Σύμβουλος Επικοινωνίας με εξειδίκευση σε ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Ο σκοπός του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι επιστημονικός και γνωμοδοτικός.

Από τα πρώτα τους βήματα οι συλλογικοί φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αναζήτησαντη συμπαράσταση της επιστημονικής κοινότητας. Σε αυτό το πνεύμα, η ΚΕΔΚΕ και η ΤΕΔΚΝΑ δημιούργησαν το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α.) του οποίου οι ειδικότεροι σκοποί είναι:

1. Η παροχή στην ΚΕΔΕ στις ΠΕΔ γνωμοδοτήσεων και αναλύσεων.

2. Ο καθορισμός του πλαισίου εκπαίδευσης των αιρετών καθώς και των στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

3. Η εκπόνηση μελετών και ερευνών για λογαριασμό των αιρετών καθώς και των στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. Η διοργάνωση Επιστημονικών Εκδηλώσεων.

5. Η δημοσίευση μελετών για θέματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. 

6. Η σύσταση και λειτουργία βάσεως δεδομένων βιβλιοθήκης καθώς και βάσεως δεδομένων για θέματα που αφορούν στην Πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση. 

7. Η αυτοτελής ή σε συνεργασία με άλλους φορείς συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα για ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης.

8. Η πληροφόρηση για τις ανάγκες και τα προγράμματα που αφορούν σε θέματα πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.

9. Η αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων του κράτους που αφορούν σε ερευνητικά προγράμματα τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού. 

10. Η ενημέρωση των ΟΤΑ με βάση την πληροφόρηση από τον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα για τις δυνατότητες αξιοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης των στελεχών και οργάνων πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης.