Ανακοινωση νέων μέτρων ενίσχυσης πολιτών και επιχειρήσεων λόγω κορονοϊού. Ειδική άδεια

Σύντομα Νέα HOT
Tools

Τα νέα μέτρα ενίσχυσης πολιτών και επιχειρήσεων λόγω της κρίσης του κορονοϊού ανακοινώνει αυτή την ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Πέρα από τα υπάρχοντα μέτρα όμως ο κ. Πέτσας τόνισε ότι αφού αξιολογηθεί η κατάσταση στο Eurogroup τα αρμόδια υπουργεία θα πάρουν μέτρα στήριξης της οικονομίας.

Στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης, προβλέπεται:

- Άδεια ειδικού σκοπού επιπρόσθετη της κανονικής για τον έναν εκ των δύο γονέων με πλήρεις αποδοχές για όσο διάστημα ανασταλεί η λειτουργία των σχολείων και έως τις 10 Απριλίου.

- Για κάθε 4 ημέρες άδειας, 3 θα προσμετρώνται ως ειδικού σκοπού, 1 ως κανονική άδεια

- Στον ιδιωτικό τομέα το κράτος καλύπτει το 1/3 των αποδοχών

- Στον δημόσιο τομέα το κράτος καλύπτει το σύνολο των αποδοχών

- Εάν πάρει την άδεια ο ένας γονέας δεν τη δικαιούται και ο άλλος γονιός ταυτόχρονα

- Αν ο ένας γονιός δεν εργάζεται ο άλλος δεν δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού

- Στον ιδιωτικό τομέα ο εργοδότης μπορεί να προτείνει ευέλικτο ωράριο, ή εργασία εξ αποστάσεως

- Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου εργασίας υπάρχει και στο δημόσιο

- Η κυβέρνηση παρέχει πλήρη υποστήριξη στο σύστημα δημόσιας υγείας με κονδύλι 15 εκατομμυρίων ευρώ.