Τι πρέπει να προσέξουν οι άνεργοι στις φετινές φορολογικές δηλώσεις

Γενικά
Tools

taxisnet

Εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι φορολογουμένοι κινδυνεύουν να πληρώσουν φέτος αυξημένα ποσά φόρων εισοδήματος για το 2018 εάν δεν προσέξουν ορισμένες <παγίδες> που υπάρχουν στις φορολογικές δηλώσεις.

Οι φορολογικές διατάξεις προβλέπουν τη φορολόγηση των επιδομάτων ανεργίας σε περίπτωση που τα λοιπά εισοδήματα του ανέργου-πραγματικά ή τεκμαρτά-υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ, καθώς επίσης και τις ρυθμίσεις για τα τεκμήρια διαβίωσης.

Τι προβλέπει η νομοθεσία για τους άνεργους φορολογουμένους

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το επίδομα ανεργίας απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος μόνον εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων που απέκτησε ο άνεργος, κατά τη διάρκεια του 2018 για το οποίο φορολογείται, δεν έχει υπερβεί τα 10.000 ευρώ.

Που κρύβεται η παγίδα

Εάν στην φετινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος δηλωθούν επίδομα ανεργίας και λοιπά εισοδήματα συνολικού ύψους άνω των 10.000 ευρώ, τότε κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, το ποσό του επιδόματος ανεργίας θα προστεθεί στα λοιπά εισοδήματα και θα υπαχθεί σε φόρο εισοδήματος και ενδεχομένως σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

reporter