Λογιστές σε κατάσταση «νευρικής κρίσης» με τις νέες δηλώσεις φόρου εισοδήματος

Γενικά
Tools
eforiakoi grafeio
Διευκρινήσεις από τη φορολογική διοίκηση αναμένουν φοροτεχνικοί και πολίτες για τις νέες δηλώσεις. Σειρά αλλαγών που έχουν γίνει στα σχετικά έντυπα δημιουργούν απορίες για τη σωστή συμπλήρωσή τους. Σημειώνεται ότι η κατάθεσή τους θα γίνει φέτος πριν το τέλος Απριλίου – όταν πέρυσι η υποβολή ήταν ανοικτή από τις αρχές του μήνα (6 Απριλίου).

Πιο συγκεκριμένα τα σημεία όπου επικεντρώνονται οι απορίες είναι το νέο έντυπο Ε3 που αφορά 1,5 εκατ. περίπου ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Στο νέο έντυπο προβλέπεται η καταγραφή των μετόχων των Ανωνύμων Εταιρειών που είναι μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, αλλά και των στοιχείων των επαγγελματικών λογαριασμών, των POS και των ιστοσελίδων που έχουν επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες. Στο νέο έντυπο έχουν προστεθεί πίνακες, όπου αναλύονται οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησης, όπως αγορές, πωλήσεις, έξοδα κ.λπ., με στόχο την αποκάλυψη εικονικών δαπανών που μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα.

Επίσης στο Ε1 εκτιμάται ότι θα υπάρξουν δυσκολίες στο πεδίο με τον κωδικό 049 που αφορά τις δαπάνες που εξασφαλίζουν σε μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες την έκπτωση φόρου. Αν δεν συμπληρωθεί το ποσό για το χτίσιμο του αφορολόγητου προβλέπεται πρόστιμο ίσο με το 22% του φόρου ( συντελεστής πρώτου κλιμακίου) για το ποσό που δεν έχει συμπληρωθεί. Επίσης έχει προστεθεί και ο κωδικός 050 ο οποίος αφορά τις δαπάνες με ηλεκτρονικό χρήμα που πραγματοποίησε το 2017 η σύζυγος.

Ο κωδικός 049-050 δεν θα είναι κλειδωμένος και οι φορολογούμενοι θα μπορούν να παρέμβουν και να προσθέσουν δαπάνες, οι οποίες ενδεχομένως δεν θα εμφανίζονται. Πάντως οι τράπεζες μέχρι στιγμής δεν έχουν στείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τα στοιχεία για τις συναλλαγές με πλαστικό χρήμα που είχαν πέρυσι οι φορολογούμενοι προκειμένου να φορτωθούν στο Taxisnet. Σημειώνεται ότι οι αποδείξεις των δύο συζύγων ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνα συμβίωσης, θα πρέπει να συμπληρωθούν ξεχωριστά.

Για πρώτη φορά στο νέο έντυπο της φορολογικής δήλωσης, το γνωστό Ε1 εμφανίζεται ένας νέος κωδικός 007-008 στον πίνακα 2 των πληροφοριακών στοιχείων. Στον κωδικό αυτό οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δηλώσουν αν φιλοξενούν στην κατοικία τους πρόσωπα που είναι υπόχρεα σε φορολογική δήλωση εκτός εκείνων που δηλώνονται στον πίνακα 8 είναι δηλαδή εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου (παιδιά, γονείς, παππούδες, ανήλικοι συγγενείς μέχρι το τρίτο βαθμό, άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι αδερφοί και αδερφές, με αναπηρία 67% και άνω).

Γιώργος Αλεξάκης