Προσλήψεις εποχικού προσωπικού ανακοίνωσε το Μουσείο της Ακρόπολης

Εργασιακά
Tools

Έκδοση και δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης εποχικού προσωπικού, συνολικά εξήντα έξι (66) ατόμων, κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με ειδικότητα ΔΕ Φυλάκων/Νυκτοφυλάκων (ημερήσιοι), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 27η Δεκεμβρίου 2021.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files//MOYSEIO_AKROP_66_ATOMA.pdf