Πρόσληψη 87 ατόμων από το Μουσείο Ακρόπολης - Ξεκινούν οι αιτήσεις - Η προκήρυξη

Εργασιακά
Tools

Έκδοση και δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού ασφάλειας, συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων, κατηγορίας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), για την κάλυψη εποχικών - παροδικών αναγκών του, ανακοίνωσε το Μουσείο Ακρόπολης

Συγκεκριμένα (επισυνάπτεται η Προκήρυξη)

ΔΕ Προσωπικού Ασφαλείας: 8 μήνες, 87 άτομα.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 60 ετών.

Αιτήσεις: 27/04 - 06/05/2021.

Η Προκήρυξη:

https://www.epoli.gr/content/data/multimedia//files//MOUSEIO_AKROPOLIS_87_ATOMA.pdf