Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης: Προσλήψεις 6 ατόμων στον Αθλητικό Οργανισμό του

Αργυρουπολίτικα-Eλληνικιώτικα Νέα
Tools

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Νεολαίας και Αθλητισμού Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης «ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ» (Ο.Ν.Α.Δ.Ε.Α.), που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης.

Η πρόσληψη αυτού του προσωπικού θα γίνει με την υπογραφή Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου.

Δειτε εδώ την σχετική Προκήρυξη του Δήμου:

https://www.aftodioikisi.gr/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=/wp-content/uploads/2021/08/%CE%A0%CE%A1%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A1%CE%A5%CE%9E%CE%97-87.pdf&dButton=true&pButton=true&oButton=false&sButton=true&v=1.5.4#zoom=auto&pagemode=none