Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ: Αυτοί είναι οι 2 νέοι άμισθοι Αντιδήμαρχοι της διοίκησης Κωνσταντάτου

Αργυρουπολίτικα-Eλληνικιώτικα Νέα
Tools

togridis stelaki

Με την υπ’ αριθμ. 8/2020 απόφαση του Δημάρχου Ελληνικού Αργυρούπολης κ. Γιάννη Κωνσταντάτου ορίστηκαν στις 15 Ιανουαρίου δύο επιπλέον άμισθοι Αντιδήμαρχοι, ο Λάζαρος Τογρίδης και η Ειρήνη Στελλάκη. Η θητεία τους είναι ενός έτους, ξεκίνησε στις 14/1/2020 και λήγει στις 31/12/2020.

Σύμφωνα με την απόφαση η Ειρήνη Στελλάκη ορίστηκε Άμισθη Αντιδήμαρχος Οικολογίας, Κλιματικής Αλλαγής και Προστασίας των αδέσποτων ζώων και της μεταβιβάστηκαν οι εξής αρμοδιότητες:

• σε θέματα προαγωγής της Οικολογικής Συνείδησης και ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος.

• Σε θέματα έργων και παρεμβάσεων για τη διατήρηση της φύσης, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (αναζήτηση χρηματοδοτήσεων, συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα κ.λπ.).

• σε δράσεις για την προαγωγή της ζωοφιλίας καθώς και μέριμνας, προστασίας, και περίθαλψης για τα αδέσποτα ζώα και τα ζώα συντροφιάς, ειδικότερα στην περισυλλογή και εν γένει μέριμνα για τα4039/2012 για «Τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό»

Ο Λάζαρος Τογρίδης ορίστηκε Άμισθος Αντιδήμαρχος Ασφάλειας Πόλης και του μεταβιβάστηκαν οι εξής αρμοδιότητες:

• Επιλαμβάνεται της δημόσιας τάξης, ελέγχει την τήρηση των όρων που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και στις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις για τη χρήση και λειτουργία των αλσών και των κήπων, των πλατειών, των παιδικών χαρών των δημοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, των λαϊκών αγορών, των υπαίθριων δραστηριοτήτων, της υπαίθριας διαφήμισης και των διαφημιστικών πλαισίων, της τήρησης της καθαριότητας σε κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους, της πρόληψης πυρκαγιών, της κυκλοφορίας των πεζών, στη στάση και στάθμευση των οχημάτων, στα ζώα συντροφιάς, στην παράνομη στάθμευση οχημάτων, στα εγκαταλελειμμένα οχήματα, στη σήμανση των εργασιών που εκτελούνται στις οδούς και τη λήψη μέτρων ασφάλειας και υγιεινής σε εργασίες που εκτελούνται, στη λειτουργία παιδότοπων, στη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων, θεάτρων, κινηματογράφων, ψυχαγωγικών και λοιπών δραστηριοτήτων. Ελέγχει την τήρηση των διατάξεων για την ηχορύπανση, την κοινή ησυχία και τη λειτουργία μουσικής, τήρηση ωραρίου στα καταστήματα και στα δημόσια κέντρα, τη λειτουργία καταστημάτων και επιχειρήσεων

• Έχει την εποπτεία και συντονισμό:
i) του επιχειρησιακού σχεδιασμού της Δημοτικής Αστυνομίας και την παρακολούθηση της εφαρμογής του,
ii) των θεμάτων δημόσιας τάξης,
iii) της λειτουργίας των ελεγκτικών μηχανισμών του Δήμου, της ευταξίας των κοινόχρηστων χώρων, της παρακολούθησης της εφαρμογής του ως άνω σχεδιασμού,

ιδίως για ζητήματα πραγματοποίησης ελέγχων ως προς την τήρηση των όρων του νόμου και των κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου για τη λειτουργία καταστημάτων, επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων της δικαιοδοσίας του Δήμου, καθώς και για τη χρήση δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.