Αποζημιώσεις ενοικίων: Διπλή πληρωμή στους εκμισθωτές για τα αναγκαστικά κουρέματα ενοικίων Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020

Ελλάδα
Tools

Γκάζι πατάει το υπουργείο Οικονομικών και συγκεκριμένα Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι και οι διαστάσεις ώστε να καταβληθούν, έως τις 15 Φεβρουαρίου, οι αποζημιώσεις που απομένουν να δοθούν για τα “κουρεμένα” ενοίκια του Νοεμβρίου άλλα και οι αποζημιώσεις για τις δηλώσεις Covid Δεκεμβρίου που θα εκκαθαριστούν χωρίς πρόβλημα.

Για μια ακόμη φορά οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να ελέγξουν, αρχικά, ότι έχουν δηλώσει στο Taxisnet το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού στο οποίο θα γίνει η κατάθεση της αποζημίωσης.

Συγκεκριμένα πρέπει να ελεγχθεί ότι ο ιδιοκτήτης έχει καταχωρήσει σωστά τα στοιχεία του (όπως δηλαδή εμφανίζονται και στη δήλωση Convid) και ότι ο ίδιος είναι πρώτος δικαιούχους του τραπεζικού λογαριασμού. Στη συνέχεια, πρέπει να ελεγχθούν πιθανά λάθη που ενδέχεται να “φρακάρουν” τη δήλωση Covid και, κατ’ επέκταση, την πληρωμή.

Η απόρριψη των δηλώσεων Covid γίνεται στις εξής περιπτώσεις:

Μη πληττόμενος μισθωτής για χρήση επαγγελματικής στέγης

Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπόμενου στο νόμο

Έχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία / επιχείρηση

Το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης Covid δεν ταυτίζεται με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων ΜίσθωσηςΟ εκμισθωτής δεν έχει περιλάβει το ακίνητο στο Ε9

Δεν έχει συμπληρωθεί σωστά η χρήση του ακινήτου

Σε περίπτωση που εντοπισθούν λάθη ή παραλήψεις ο εκμισθωτής, ο υπεκμισθωτής ή οι κληρονόμοι αυτών ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιηθεί στο Τaxisnet για την απόρριψη της δήλωσης Covid ή για τις τυχόν ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν για τη διόρθωσή της.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής/υπεκμισθωτής αποβιώσει και δεν έχει υποβάλει την δήλωση Covid δικαιούχοι του ποσού που αντιστοιχεί στο ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων, καθίστανται οι κληρονόμοι του.

madata