Ανοίγει την 1η Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας - Αναλυτικά

Ελλάδα
Tools

kokkina daneia

Σε λίγες μέρες και πιο συγκεκριμένα τη Δευτέρα 1 Ιούλιου ανοίγει η πλατφόρμα για την προστασία της πρώτης κατοικίας που αναμένεται να μείνει ανοικτή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Μάλιστα όπως αναφέρεται αύριο Τετάρτη 26 Ιουνίου θα γίνει ακόμη ένα test της πλατφόρμας και προγραμματίζεται σεμινάριο για την εκπαίδευση λογιστών και δικηγόρων.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας είναι η Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, www.keyd.gov.gr , ενώ η χρήση της θα γίνεται από τους δανειολήπτες με τους κωδικούς του TAXIS. Επίσης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι διασυνδεδεμένη με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε οι δανειολήπτες να βρουν όσα χρειάζονται για την υποβολή της αίτησης.

Απαραίτητο για να κατατεθεί η αίτηση των ενδιαφερομένων είναι η ύπαρξη ενός πιστοποιητικό βαρών, που εκδίδεται χειρόγραφα από τα Υποθηκοφυλακεία. Επίσης θα πρέπει εάν δεν έχει κατατεθεί από τους δανειολήπτες η φορoλογική δήλωση του 2018 στο Taxisnet θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία του Ε1.

Το νέο πλαίσιο προστασίας αφορά περισσότερους από 160.000 δανειολήπτες εκ των οποίων 130.000 αφορά φυσικά πρόσωπα και το υπόλοιπο των 30.000 είναι επιχειρηματικά δάνεια που έχουν ως εγγύηση την πρώτη τους κατοικία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομίας ο χρόνος επεξεργασίας του αιτήματος για ένταξη στη ρύθμιση προσδιορίζεται το πενθήμερο. Δηλάδή εντός πέντε εργάσιμων ημερών θα έχει δοθεί απάντηση στο αίτημα του δανειολήπτη. Με βάση τη νομοθεσία σε διάστημα ενός μηνός θα βγει η απόφαση της ρύθμισης. Για όσους, δε, δανειολήπτες δεν υπάρχουν τα απαραίτητα κριτήρια δε θα δίνεται η δυνατότητα για πρόσβαση στα επόμενα βήματα.

Η ρύθμιση

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει τη διαγραφή οφειλής όταν το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου ξεπερνά το 120% της εμπορικής αξίας της πρώτης κατοικίας. Παράδειγμα όταν το στεγαστικό δάνειο ανέρχεται σε 160.000 ευρώ και η εμπορική αξία του ακινήτου είναι 100.000 ευρώ μπορεί η διαγραφεί να φθάσει στις 40.000 ευρώ.

Όπως έχει γίνει γνωστό η εμπορική αξία του ακινήτου καθορίζεται από την τράπεζα ενώ υπάρχει η δυνατότητα από τον δανειολήπτη να προσκομίσει έγγραφο από πιστοποιημένο μηχανικό. Όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών μπορεί η μία από τις δύο πλευρές να πάει στο Δικαστήριο για να καθοριστεί η εμπορική αξία του ακινήτου.

Η αποπληρωμή μπορεί να γίνει σε 25 έτη για να διαμορφωθούν πιο χαμηλές μηνιαίες δόσεις. Το επιτόκιο θα διαμορφωθεί στο 2% προσαυξημένο με το euribor τριμήνου.

Για όσους δανειολήπτες δεν υπάρχει δυνατότητα αποπληρωμής των μηνιαίων δόσεων λόγω της εισοδηματικής κατάστασής τους τότε θα υπάρχει κρατική στήριξη που θα κυμαίνεται από το 20% έως και το 50% της δόσης.

Ποιοι εντάσσονται σε καθεστώς προστασίας:

Με βάση το νόμο ακολουθούν οι προϋποθέσεις ένταξης σε καθεστώς προστασίας της πρώτης κατοικίας

Το ποσό της ρύθμισης να φθάνει τις 100.000 ευρώ, όταν οι οφειλές περιλαμβάνουν επιχειρηματικά δάνεια. Όταν η οφειλή φθάνει τις 130.000 ευρώ και αφορά φυσικά πρόσωπα.

Όταν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο νόμισμα, σε ελβετικό φράγκο, τότε για τον καθορισμό του ανωτέρω ποσού λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία μεταξύ αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Για την ένταξή του δανειολήπτη πρέπει οι οφειλές να βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών στα τέλη του 2018.

Το ετήσιο ο οικογενειακό εισόδημα του φυσικού προσώπου για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει το ποσό των 12.500 ευρώ εφόσον στην κατοικία διαμένει μόνο 1 άτομο, το ποσό ανέρχεται σε 21.000 ευρώ όταν στην κατοικία διαμένουν 2 άτομα, σε 26.000 ευρώ, όταν διαμένουν 3 άτομα , σε 31.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν 4 άτομα, σε 36.000 ευρώ, εφόσον στην κατοικία διαμένουν

Σε ισχύ ο νόμος Κατσέλη.

Στο ενδεχόμενο που ο δανειολήπτης δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση που θα βγάλει η πλατφόρμα θα έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο σε διάστημα 15 ημερών από το χρόνο έκδοσης της απόφασης. Επίσης ο δανειολήπτης μπορεί να κάνει χρήση του νόμου Κατσέλη για τις υπόλοιπες οφειλές που μπορεί να έχει εκτός της πρώτης κατοικίας.

Για τη αδυναμία των δανειοληπτών που θα καταγραφεί το 2019 θα υπάρξει μελλοντική ρύθμιση για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Γιώργος Αλεξάκης