Η ΑΡΧΑΙΑ ΔΙΟΛΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 1500 ΕΤΩΝ: Ενα θαύμα της μηχανικής από την εποχή της Αρχαίας Ελλάδας για τη μεταφορά μέσω ξηράς των πλοίων από τον Κορινθιακό στον Σαρωνικό Κόλπο

Other Videos