Κυρ01202019

Τελευταία ΕνημέρωσηΚυρ, 20 Ιαν 2019 3am

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Φορολογικα Ελλαδα Αποπομπή από τις 100 δόσεις για λίγα ευρώ - Ο κίνδυνος των κατασχέσεων - Τι πρέπει να κάνετε

Αποπομπή από τις 100 δόσεις για λίγα ευρώ - Ο κίνδυνος των κατασχέσεων - Τι πρέπει να κάνετε

eforia stoxastro

Αυστηρότερο είναι από χθες το καθεστώς παραμονής στη ρύθμιση των 100 δόσεων, καθώς είναι μεγάλος και υπαρκτός ο κίνδυνος να τεθούν εκτός ρύθμισης και να μπλέξουν σε περιπέτειες, που φτάνουν μέχρι τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν εντάξει παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές τους προς το Δημόσιο στη ρύθμιση του ν. 4321/2015, προκειμένου να τις εξοφλήσουν τμηματικά έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, κινδυνεύουν από την 1η-1-2018 να τεθούν εκτός της ρύθμισης αυτής, αν από την ημερομηνία αυτή και μετά καθυστερήσουν έστω και για μία ημέρα να πληρώσουν οποιοδήποτε νέο φόρο προς την Εφορία.

Σύμφωνα με το νέο αυτό καθεστώς, όσοι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση του ν. 4321/2015 για τις «100 δόσεις» θα τίθενται αυτόματα εκτός της ρύθμισης αυτής, εφόσον δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα οποιαδήποτε νέα οφειλή τους προς το Δημόσιο βεβαιωθεί στο όνομά τους από την 1η-1-2018 και μετά.

Ακόμη δε και μία ημέρα να είναι εκπρόθεσμοι, θα χάνουν τη ρύθμιση των «100 δόσεων» και, σε κάθε περίπτωση, ολόκληρο το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ενταγμένου στη ρύθμιση αυτή χρέους - προσαυξημένο με τόκους οι οποίοι θα αναβιώνουν - θα είναι άμεσα απαιτητό από το Δημόσιο. Δηλαδή, αναβιώνουν και οι προσαυξήσεις που είχαν επιβληθεί και διαγράφηκαν με την ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων, καθιστώντας το χρέος "βουνό", με ελάχιστες δυνατότητες νέας ρύθμισης.

Παράδειγμα, φορολογοιύμενος που έχει ενταχθεί στις 100 δόσεις για παλαιές οφειλές π.χ. 30.000 ευρώ, εάν δεν εξοφλήσει έγκαιρα ή δεν ρυθμίσει την 5η δόση του ΕΝΦΙΑ ύψους π.χ. 300 ευρώ, που λήγει στις 31 Ιανουαρίου, χάνει τη ρύθμιση των 100 δόσεων!  

Συνέπεια δε της απώλειας της ρύθμισης των «100 δόσεων» θα είναι η επανενεργοποίηση του δικαιώματος του Δημοσίου να επιβάλλει όλα τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, δηλαδή κατασχέσεις σε καταθέσεις, εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών.

Για να μη χάσουν οι οφειλέτες τα ευεργετήματα της ρύθμισης των «100 δόσεων» από την 1-1-2018 και μετά θα πρέπει: 

1.Να πληρώνουν εγκαίρως ολόκληρα τα ποσά των νέων οφειλών τους προς το Δημόσιο, πριν δηλαδή αυτά καταστούν ληξιπρόθεσμα, έστω και εν μέρει

2.Να εντάσσουν τις νέες οφειλές προς το Δημόσιο που θα προκύπτουν μετά την 1η-1-2018 - πριν αυτές γίνουν ληξιπρόθεσμες έστω και εν μέρει - στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 4174/2013). Η ρύθμιση αυτή προβλέπει τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης κάθε νέας οφειλής προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή σε 24 μηνιαίες δόσεις εάν πρόκειται για κάποιον έκτακτο φόρο. Στην περίπτωση αυτή, η ρύθμιση των «100 δόσεων» δεν θα χάνεται.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αίτηση υπαγωγής στην «πάγια ρύθμιση» του άρθρου 43 του Κ.Φ.Δ. θα πρέπει να υποβάλλεται πριν την λήξη της προθεσμίας καταβολής έστω και μίας δόσης της οποιασδήποτε νέας οφειλής.

Με την τροποποίηση που έγινε τον Δεκέμβριο, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να προβαίνουν σε ρύθμιση των νέων οφειλών τους σε 12 δόσεις ηλεκτρονικά, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην εφορία. Μέχρι και τον Δεκέμβριο, δεν υπήρχε η δυνατότητα ένταξης στη ρύθμιση των 12 δόσεων, νέων οφειλών προ της λήξης τους, μέσω του ίντερνετ, αλλά ο οφειλέτης έπρεπε να μεταβεί αυτοπροσώπως στην εφορία.

Το κόστος των 12 δόσεων  

Το κόστος της ένταξης στη ρύθμιση των 12 δόσεων προσδιορίζεται από τις ακόλουθες παραμέτρους.

1.Το συνολικό ποσό των οφειλόμενων φόρων που θα ρυθμιστεί επιβαρύνεται με ετήσιο ποσοστό τόκων 5%, ακόμη κι αν ένα τμήμα του ποσού αυτού δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο κατά την υποβολή της αίτησης.

2.Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.

3.Προϋπόθεση για την ένταξη στην ρύθμιση είναι ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας καθώς και τυχόν περιοδικές και εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις οποίες ήταν υπόχρεος την τελευταία πενταετία. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις. Θα πρέπει επίσης όλα τα προηγούμενα χρέη του να έχουν ρυθμιστεί.

 Γενικά, πρέπει να έχουν εξοφληθεί ή τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο όλες οι οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στην «πάγια ρύθμιση» των 12δόσεων του ν. 4174/2013.

4.Για να είναι έγκυρη η ρύθμιση και να μην ακυρωθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να εξοφλήσει είτε μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking) είτε στο ΑΤΜ υποκαταστήματος της τράπεζάς του είτε στο γκισέ υποκαταστήματος οποιασδήποτε τράπεζας την 1η δόση της ρύθμισης μέσα σε χρονικό διάστημα τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης.α