Κυρ01202019

Τελευταία ΕνημέρωσηΚυρ, 20 Ιαν 2019 3am

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εργασιακα-Ασφαλιστικα Εργασιακά Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.: Πρόσληψη 108 ατόμων 8μηνης διάρκειας

Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.: Πρόσληψη 108 ατόμων 8μηνης διάρκειας

elta courier

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., που εδρεύουν στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εκατόν οκτώ (108) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

70ΔΕ Εσωτερικής Εκμετάλλευσης, ΕΛΤΑ Α.Ε., Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι), Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου και λοιπές μονάδες ΚΔΑ), εντός της Περιφέρειας Αττικής ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες
38ΥΕ Διαμετακομιστών, ΕΛΤΑ Α.Ε., Κέντρο Διαλογής Αττικής (Κρυονέρι), Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου και λοιπές μονάδες ΚΔΑ), εντός της Περιφέρειας Αττικής ανάλογα με τις λειτουργικές της ανάγκες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 στη διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Κεντρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88, Αθήνα, (υπόψη κ. Ελένης Δάλλα), (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2018).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 3353228 – 210 3353487, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ταχ. διεύθυνση:
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., Διεύθυνση Κέντρου Διαλογής Αττικής, Λεύκης 128, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι Αττικής, (8.30π.μ.-13.30μ.μ.).

Πληροφορίες στα τηλ.: 210 8006705 και 210 8006707 (κ. Τσολάκη Αικατερίνη και κ. Κρασαδάκη Δέσποινα αντίστοιχα) και στο Κέντρο Αεροπορικού Ταχυδρομείου, Αερολιμένας Αθηνών, Τ.Κ. 190 19, Σπάτα Αττικής, (08.30π.μ.-13.30μ.μ.).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 3538172 (κ. Γεωργακοπούλου Δήμητρα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-02-2018 έως και 16-02-2018