Σαβ02162019

Τελευταία ΕνημέρωσηΠαρ, 15 Φεβ 2019 11pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Εργασιακα-Ασφαλιστικα Εργασιακά

Mόνιμες προσλήψεις 302 ατόμων στην ΕΥΠ - H προκήρυξη

ipourgeio prostasias polit

Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών ανακοινώνει την πλήρωση με μεικτό σύστημα αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) και αξιολόγησης ειδικότερων προσόντων, τριακοσίων δύο (302) κενών οργανικών θέσεων που εγκρίθηκαν με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./252/οικ.32311/11-09-2018/σχετ. ΕΜΠ 227/18/3-10-2018 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθμ.33/2006 ΠΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την Ε.Υ.Π., κατά Κλάδο, όπως παρακάτω:

α. Οκτώ (8) θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

β. Πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

γ. Εξήντα (60) θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

δ. Πενήντα έξι (56) θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ε. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

στ. Είκοσι (20) θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ζ. Δύο (2) θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

η. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

θ. Εξήντα μίας (61) θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ι. Τριών (3) θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

ια. Τριάντα τριών (33) θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων με εισαγωγικό βαθμό τον «Δ»

Οι ως άνω θέσεις θα καλύψουν υπηρεσιακές ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών της Μονάδων.

Γενικά προσόντα διορισμού:

Οι υποψήφιοι πρέπει :

α. Να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη :

(1) 1984 έως και 1998 οι υποψήφιοι των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
(2) 1989 έως και 1998 οι υποψήφιοι της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

β. Να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Χωρίς επιδόματα και τριετίες ο νέος κατώτατος μισθός -Στον αέρα και τα δώρα

eyro kai me kermata
 
Χωρίς επιδόματα και τριετίες, υπολογίζεται ο νέος κατώτατος μισθός από 1-2-2019, σύμφωνα με το ΕΝΥΠΕΚΚ, ενώ επίσης σημειώνεται ότι στον στον αέρα βρίσκονται και τα Δώρα του ιδιωτικού τομέα!

Σύμφωνα με το ΕΝΥΠΕΚΚ, η διάταξη του (ν. 4093/2012, ΙΑ.11, 2ε)

Ι.Σύμφωνα με την υπ’αριθ. 4241/1027/2019 (ΦΕΚ Β 173/30-1-2019) απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ο νέος, νομοθετημένος κατώτατος μισθός και το νομοθετημένο κατώτατο ημερομίσθιο για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας χωρίς ηλικιακή διάκριση, καθορίζεται από 1-2-2019 ως εξής:

α.για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός στα 650 € (μικτά) και

β.για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο στα 29,04 € (μικτά).

ΙΙ.Σύμφωνα με την ίδια ΥΑ, η διαδικασία καθορισμού (μονομερώς από την κυβέρνηση και όχι από τα Συνδικάτα, όπως επιτάσσουν οι υπ’αριθ. 98/1949 και 131/1970 ΔΣΕ)του ύψους του κατώτατου μισθού για το 2019 κι εφεξής, θα διέπεται από τους δευτερομνημονιακούς νόμους 4046/2012, 4093/2012, 4127/2013 και 4172/2013, όπως διατηρήθηκαν σε ισχύ με το άρθρο δεύτερο του ν. 4564/2018 (ΦΕΚ Α 170/21-9-2018) της σημερινής κυβέρνησης, παρά την εξαγγελία της για δήθεν “έξοδο” από τα Μνημόνια (την 21-8-2018) και παρά τη δέσμευσή της ότι δεν θα εφήρμοζε τους μνημονιακούς νόμους.

ΙΙΙ.Όμως, σύμφωνα με τον σχετικό νόμο 4093/2012, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός από 1-2-2019 (είχε προβλεφθεί η έναρξή του από 1-1-2017) δεν περιελάμβανε (όπως παλιότερα) τα επιδόματα και τις προσαυξήσεις.

Ειδικότερα, ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός που περιλαμβάνει μόνο τον βασικό μισθό, χωρίς δηλαδή κανένα επίδομα ή προσαύξηση λόγω οικογένειας, σπουδών, συνθηκών, προϋπηρεσίας κ.ά. (σύστημα «γυμνού» κατώτατου μισθού-«single minimum wage system»), θεσπίστηκε με τον εφαρμοστικό νόμο 4093/2012 του β’ δομικού Μνημονίου (Ν. 4046/2012).

Στην υποπαρ. ΙΑ.11, εδ. ε του νόμου αυτού (σελ. 5612) ορίζεται ότι: «Πέραν της μηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω προϋπηρεσίας, καμιά άλλη προσαύξηση δεν περιλαμβάνεται στον νομοθετικώς καθορισμένο κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο».

Αναφορικά με το επίδομα (προσαύξηση) λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες, πολυετία, λοιπά χρονοεπιδόματα) η σχετική ρύθμιση αναφέρει παρακάτω ότι: «Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14.2.2012.» (εδ. στ υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612 ν. 4093/2012).

Κατ’ακολουθίαν, από τα ανωτέρω συνάγεται ότι καταργούνται οι τριετίες πέραν της τρίτης για τους παλαιούς εργαζομένους (μέχρι 14-2-2012) και όλες οι τριετίες για τους νέους εργαζομένους (μετά την 14-2-2012) μέχρι του περιορισμού τής ανεργίας σε ποσοστό κάτω του 10%.

IV.Απ’όσα αναφέρονται παραπάνω στις σχετικές διατάξεις του ν. 4093/2012, που με τον ν.4564/2018 παραμένει πλήρως σε ισχύ, για τις προσαυξήσεις (επιδόματα) και τις τριετίες μετά την 1-2-2019 ισχύουν τα παρακάτω:

α)από 1-2-2019 και εφεξής ισχύει το σύστημα του καθορισμού (μονομερώς από την κυβέρνηση) του ύψους του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου στον ιδιωτικό τομέα.

Έχουμε δηλαδή κατώτατο μισθό και ημερομίσθιο που είναι αποτέλεσμα μονομερούς κυβερνητικής νομοθέτησης και όχι αποτέλεσμα συμφωνίας και διαπραγμάτευσης των κοινωνικών εταίρων, όπως συνέβαινε μέχρι και σήμερα. Για την πρώτη εφαρμογή του νέου αυτού θεσμού, ήδη εξεδόθη η ανωτέρω υπ’αριθ. 4241/1027/30-1-2019 ΥΑ.

β)ο νομοθετημένος κατώτατος μισθός και ημερομίσθιο, από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω ΥΑ (1-2-2019), περιλαμβάνει -κατά τη ρητή πρόβλεψη του ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11 εδ.ε σελ. 5612 του ΦΕΚ)- μόνο τον βασικό μισθό ή ημερομίσθιο χωρίς απολύτως καμία προσαύξηση ή επίδομα.

Ο νέος νομοθετημένος από την κυβέρνηση μισθός είναι συνεπώς “απογυμνωμένος” από προσαυξήσεις και επιδόματα, που χορηγούνταν μέχρι την 31-1-2019 ως συνέπεια της υπηρεσιακής, προσωπικής, οικογενειακής, μορφωτικής κ.ά. κατάστασης του εργαζομένου. Και τούτο γιατί η νέα διαδικασία καθορισμού του κατώτατου μισθού υπακούει στην ακραία νεοφιλελεύθερη θεωρία του “καθαρού γυμνού” βασικού μισθού χωρίς προσαυξήσεις και επιδόματα (“single minimum wage system”).

γ)Το επίδομα ή προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας (τριετίες, πολυετίες, χρονοεπιδόματα κ.ά.) είναι το ΜΟΝΟ επίδομα που περιλαμβάνεται στον νομοθετημένο κατώτατο μισθό αλλά υπό τον όρο του περιορισμού της ανεργίας κάτω του 10%.

Χαρακτηριστικά η σχετική ρύθμιση αναφέρει: «Έως ότου η ανεργία διαμορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, αναστέλλεται η προσαύξηση του νομοθετικώς καθορισμένου νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14.2.2012.» (εδ. στ υποπαρ. ΙΑ.11, σελ. 5612 ν. 4093/2012).

δ)για όλους τους εργαζόμενους, παλιούς και νέους, η προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας πέραν των τριών τριετιών (δηλαδή 9 χρόνια κατ’ανώτατο όριο) έχει καταργηθεί.

ε)για τους νέους που εισήλθαν στην αγορά εργασίας μετά την 14-2-2012 ή εισέλθουν στο μέλλον (χωρίς δηλαδή θεμελιωμένες τριετίες), δεν χορηγίείται καμία προσαύξηση έως ότου η ανεργία πέσει κατω του 10%.

στ)ακόμη και όταν η ανεργία πέσει κάτω από το 10% (σε 10-15 χρόνια κατά τις εκτιμήσεις των επιστημόνων), οι νέοι εργαζόμενοι (μετά την 14-2-2012) θα μπορέσουν να αναγνωρίσουν ΜΟΝΟ εννέα χρόνια (3 τριετίες) αλλά με 5% προσαύξηση η καθεμία (δηλαδή 15% συνολικά) και ΟΧΙ 30%, όπως είχε θεμελιωθεί πριν 14-2-2012, αφού η σημερινή κυβέρνηση συνεχίζει να κρατά σε ισχύ την απαράδεκτη ρύθμιση του ν. 4254/2014 (ΙΑ.7 σελ. 1430) για μειωμένη αμοιβή της προϋπηρεσίας των νέων εργαζομένων!

Για τους εργαζόμενους αυτούς, αν καταφέρουν δηλαδή να εργαστούν 30 πλήρη χρόνια, μόνο τα 9 έτη εξ αυτών (3 τριετίες) δίνουν προσαύξηση 15%, ενώ τα λοιπά 21 έτη (7 τριετίες) δεν θα προσμετρηθούν καθόλου για την αύξηση του μισθού τους.

V.Μετά την ανακοίνωση της αύξησης του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ μικτά, οι τριες τριετίες (9 έτη) για όσους εργάζονται με μισθό και οι έξι τριετίες (18 έτη) για όσους εργάζονται με ημερομίσθιο, διαμορφώνονται ως εξής:

 

Κατώτατος μισθός

μέχρι 31-1-2019

Κατώτατος μισθός

από 1-2-2019

Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών μέχρι
31-1-2019

Κατώτατος μισθός νέων κάτω των 25 ετών από 1-2-2019

Υπάλληλοι

 

586,08

650

510,95

650

Εργατοτεχνίτες

26,18

29,04

22,83

29,04

Υπάλληλοι

Κατώτατος μισθός

μέχρι 31-1-2019

Κατώτατος μισθός

από 1-2-2019

Χωρίς τριετία

586,08

650

1 τριετία

644,69

29,05

2 τριετίες

703,29

780

3 τριετίες

761,91

845

Εργατο-τεχνίτες

Κατώτατο ημερομίσθιο

μέχρι 31-1-2019

 

Κατώτατο ημερομίσθιο

από 1-2-2019

Χωρίς τριετία

26,18

29,04

1 τριετία

27,49

30,49

2 τριετίες

28,8

31,94

3 τριετίες

30,11

33,4

4 τριετίες

31,42

34,85

5 τριετίες

32,73

36,3

6 τριετίες

34,03

37,75

VI.Ερμηνευτικό πρόβλημα, μετά τα όσα εκτέθηκαν παραπάνω, θα προκύψει για το αν στα πλαίσια του νομοθετημένου κατώτατου μισθού από 1-2-2019 και εφεξής, υπάρχει χώρος για χορήγηση των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας στον ιδιωτικό τομέα, για τους νέους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά μετά την 14-2-2012.

Και τούτο γιατί η απόλυτη απαγόρευση της χορήγησης κάθε προσαύξησης-επιδόματος, στα πλαίσια του νομοθετημένου κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τη ρύθμιση του ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ.11, εδ. ε, σελ. 5612), θα δημιουργήσει προβλήματα ερμηνείας και θα ενθαρρύνει τμήμα της εργοδοσίας, εγχώριας και ξένης που δραστηριοποιείται στην πατρίδα μας, σε καταχρηστική άρνηση της καταβολής τους.

VΙI.H προσαύξηση λόγω προϋπηρεσίας (επίδομα ανά διετία, τριετία ή πενταετία) ήταν ο βασικός μηχανισμός της αύξησης του μισθού/ημερομισθίου για ολόκληρες δεκαετίες στον ιδιωτικό τομέα στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Με προσαύξση ανά τριετία (5-10%) μετά από 25 χρόνια συνεχούς εργασίας, ο εργάτης/τεχνίτης/υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα σχεδόν διπλασίαζε τον εισαγωγικό (βασικό ή κατώτατο) μισθό του.

Η σταθερότητα στην εργασία ευνοούσε τη γενίκευση αυτού του μηχανισμού. Η παραμονή στον ίδιο συνήθως εργοδότη εναρμόνιζε τις παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις και έδινε ώθηση στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το χρονοεπίδομα, κοντολογής, ήταν το επίδομα που τελούσε σε άμεση εξάρτηση με τον χρόνο απασχόλησης του εργαζομένου και ο βασικός συντελεστής αύξησης του μισθού του και διασφάλισης της αξιοπρεπούς διαβίωσης του ιδίου και της οικογένειάς του.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ, μετά από όλα αυτά, καλεί τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να αντιδράσουν. Να ζητήσουν την κατάργηση του νόμου που αφυδατώνει τον κατώτατο μισθό και το ημερομίσθιο, να ζητήσουν την κατάργηση του αυθαίρετου καθορισμού του από τις κυβερνήσεις και να απαιτήσουν τη ρητή και νομοθετική διασφάλιση όλων των προσαυξήσεων και των επιδομάτων, καθώς και την κανονική προσμέτρηση του χρόνου υπηρεσίας κανονικά στις αποδοχές τους.

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καταγγέλλει τον εμπαιγμό κυβέρνησης και δανειστών σε βάρος των χαμηλόμισθων εργατοϋπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα και κυρίως των νέων μας και καλεί την κυβέρνηση, μαζί με τα άλλα κόμματα του μνημονιακού τόξου, να καταργήσουν τη βάρβαρη και απαράδεκτη αυτή νομοθετική ρύθμιση.

Προσλήψεις 101 ατόμων σε δήμους της Αττικής

dimarxeio

Δείτε τις προσλήψεις που «τρέχουν» σε δήμους της Αττικής κάνοντας κλικ στα παρακάτω links.

1)Θέση ειδικού συμβούλου στο δήμο Ζωγράφου

2)Προσλήψεις 4 ατόμων στο Κιάτο

3)Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δ. Αιγάλεω

4)Πρόσληψη ειδικού συμβούλου στο δήμο Αθηναίων

5)Δ. Αθηναίων: Προσλήψεις εκπαιδευτών για δύο έτη

6)Θέση για πολιτικό μηχανικό στην Αίγινα

8)Υπ. Παιδείας: Προσλήψεις 8 ατόμων σε Αθήνα και Καισαριανή

9)Προσλήψεις γιατρών στο δήμο Πειραιά

10)Προσλήψεις 21 ατόμων στο Δ. Μοσχάτου-Ταύρου

11) Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή της ΠΕ Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων  αναγκών του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Τεχνίτης Υδραυλικός, Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Αγίας Παρασκευής, Τμήμα Διοίκησης-Τοπικής Ανάπτυξης & Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Μεσογείων 415-417, Τ.Κ. 153 43, Αγία Παρασκευή Αττικής, (υπόψη κ. Φράγκου Φλωρέντιου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 213 2004562.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-02-2019 έως και 14-02-2019

Ποιοι άνεργοι δικαιούνται το επίδομα των 187 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

anergoi oaed

Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι που παραμένουν άνεργοι κατά την ημερομηνία καταβολής του βοηθήματος, εφόσον παρέμειναν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).

Προϋποθέσεις

Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος οι ασφαλισμένοι απαιτείται:

να παραμένουν άνεργοι επί ένα μήνα μετά την λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας

το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, όπως αυτό αποδεικνύεται από το πλέον πρόσφατα διαθέσιμο έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος. Για το έτος 2018 το ποσό αυτό ανέρχεται σε 11.445,34 €.

να μην υπάγονται στις κατηγορίες του άρθρου 22 του Ν. 1836/89 (όπως οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές, εργαζόμενοι σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ).

Οι δικαιούχοι του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων δεν μπορούν να λάβουν το ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης – Παραλαβή Απόφασης

Το ειδικό βοήθημα καταβάλλεται με απόφαση του Δ/ντη της αρμόδιας Υπηρεσίας παροχών του ΟΑΕΔ ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου, η οποία υποβάλλεται ή ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ μέσα σε δύο μήνες από την λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος

Για την μετάβασή σας στο e-services, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού σας λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημά σας.

Δικαιολογητικά

1) Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης.
2) Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
3) Αριθμός Καταθετικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο ο ενδιαφερόμενος πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Ύψος Βοηθήματος

Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Για το επίδομα των 360 ευρώ το ημερήσιο επίδομα ανεργίας διαμορφώνεται στα 14,4 ευρώ. Ετσι το ποσό που δικαιούνται οι άνεργοι είναι 14.4 Χ 13 = 187,2 ευρώ.

Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο ποσό αναμένεται να αυξηθεί μετά και την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ (μεικτά), αφού το επίδομα ανεργία θα ανέλθει στα 400 ευρώ το μήνα.

251 προσλήψεις στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο - Κατανομή

anoixto panepistimio

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη σύσταση διακοσίων πενήντα μίας (251) θέσεων διοικητικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και καθορισμός της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων,του τρόπου και χρόνου υποβολής αυτών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.