Δευ07162018

Τελευταία ΕνημέρωσηΔευ, 16 Ιουλ 2018 5pm

Back Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Αυτοδιοικητικα Τοπικη Αυτοδιοικηση

Silvercity.gr | Τοπικη Αυτοδιοικηση

Στους Δήμους η Ε' κατανομή των ΚΑΠ - Τα ποσά ανά δήμο

dimarxeio
 
Κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 106.753.729,01 €, το οποίο αποδίδεται ως πέμπτη (Ε΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εσωτερικών, Πάνου Σκουρλέτη.

Ακολουθεί η Απόφαση με τις κατανομές ανά Δήμο

Δίκτυο Συμπαραστατών των Δημοτών: Αντισυνταγματικός ο “Κλεισθένης 1”

dimarxeio

Σε έκτακτη συνεδρίαση την Παρασκευή 4 Μαϊου 2018, με αφορμή το σχέδιο νόμου “Κλεισθένης 1”, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου Δημοτικών και Περιφερειακών Συμπαραστατών του Πολίτη και της Επιχείρησης αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω Ψηφίσματος.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

  1. Διαφωνούμε με την κατάργηση του θεσμού του Συμπαραστάτη του Δημότη / του Πολίτη και της Επιχείρησης (άρθρο 171 παρ. 2 του “Κλεισθένη 1”).
  2. Θεωρούμε ότι η χρήση του όρου “διαμεσολαβητής” θα προκαλέσει σύγχυση στους πολίτες ως προς την ήδη υπάρχουσα λειτουργία των διαμεσολαβητών αστικών και εμπορικών υποθέσεων (Ν. 3898/2010) και έρχεται σε αντίθεση με την επίσημη ερμηνεία του όρου “ombudsman” που σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης αποδίδεται ως “συμπαραστάτης του πολίτη”. Επισημαίνουμε ότι ο όρος “Συμπαραστάτης” έχει αναγνωριστεί επίσημα ως ισότιμο μέλος των Ombudsmen από το International Ombudsman Institute (2012).
  3. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών και δημοσιοποιήσει πολλές φορές από την έναρξη της λειτουργίας του θεσμού που υπηρετούμε τις συλλογικές προτάσεις μας για την αναβάθμιση της λειτουργία των Συμπαραστατών σε Δήμους και Περιφέρειες, οι οποίες εάν είχαν γίνει αποδεκτές δεν θα υπήρχε κανένας λόγος σήμερα για παρέμβαση.
  4. Ειδικότερα, τα σημεία στα οποία το νομοσχέδιο έρχεται σε αντίθεση τόσο με τις Αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης για την λειτουργία του Συμπαραστάτη του πολίτη όσο και με τις αρχές της ορθής νομοθέτησης είναι, ενδεικτικά:

(α) τα προσόντα του άρθρου 152 αποκλείουν σημαντικές κατηγορίες επιστημόνων και αποφοίτων ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,

(β) ο τρόπος επιλογής από εκλεκτορικό σώμα που ορίζεται στο άρθρο 157 παρ. 5 του σχεδίου νόμου, με την ταυτόχρονη ανάθεση αρμοδιοτήτων για κάθε υπηρεσία κάθε δήμου εντός του ίδιου νομού έρχεται σε αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του Συντάγματος όσον αφορά την εκλογή των τοπικών αρχών,

(γ) τα κωλύματα εκλογιμότητας των άρθρων 10 και 49 πρέπει να ισχύσουν από τις μεθεπόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές,  για να αποφευχθεί η παραβίαση της συνταγματικής αρχής της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του πολίτη,

(δ) αποκλείονται τα στελέχη του ιδιωτικού τομέα με την παράλειψη προβλέψεων για την προστασία της προϋφιστάμενης εργασιακής τους θέσης, σε αντίθεση με το ισχύον δίκαιο.

Για τους λόγους αυτούς ζητάμε την απόσυρση των σχετικών άρθρων του σχεδίου νόμου και προτείνουμε την διαβούλευση του νομοθέτη με το Δίκτυο για την αποτροπή των ανωτέρω αστοχιών.

Σε κάθε περίπτωση είμαστε αντίθετοι στην ψήφιση ενός αντισυνταγματικού νομοσχεδίου, όντες επιφορτισμένοι με την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.

Το Δίκτυο αποφάσισε να ενημερώσει για τα ανωτέρω με κάθε πρόσφορο τρόπο τα πολιτικά κόμματα, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.

Απλή αναλογική και + 10% των εδρών τα ψηφοδέλτια

kalpi dimotik

Με το Άρθρο 27 του νομοσχεδίου ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1 που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών στην δημοσιότητα αντικαθίσταται το άρθρο 32 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Εκλογικό σύστημα - Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου

1.    Το σύνολο των εδρών του δημοτικού συμβουλίου κατανέμεται στους συνδυασμούς που έλαβαν μέρος στις εκλογές, ανάλογα με τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν στον α’ γύρο.

2.    Η αναλογική κατανομή των εδρών γίνεται ως εξής:
Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβαν, σε όλα τα εκλογικά τμήματα δήμου, αθροιστικά όλοι οι συνδυασμοί που συμμετείχαν στις εκλογές διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε κάθε δημοτικό συμβούλιο και το πηλίκο αυξημένο κατά μία μονάδα, παραλειπομένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων κάθε συνδυασμού διαιρείται στη συνέχεια με το εκλογικό μέτρο και καθένας τους καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο και το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Εάν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.

Εάν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση.

Εάν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.

Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

Επίσης με το άρθρο  Άρθρο 13 αντικαθίσταται το άρθρο 18 του ν. 3852/2010 ως εξής:

Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας με δυνατότητα προσαύξησης έως και δέκα τοις εκατό (10%). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται λιγότεροι από πέντε (5) σύμβουλοι ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων μπορεί να προσαυξηθεί έως ακόμη έναν (1). Ο αριθμός των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων από κάθε φύλο ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού.

«Κατανομή των εδρών του δημοτικού συμβουλίου ανά εκλογική περιφέρεια

Οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που δικαιούται να καταλάβει κάθε συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 32, στους δήμους που έχουν περισσότερες από μία εκλογικές περιφέρειες, κατανέμονται ανά εκλογική περιφέρεια ως εξής:

1.    Η κατανομή ξεκινά από τις τυχόν μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του δήμου. Η έδρα κάθε μονοεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδίδεται στον συνδυασμό που έλαβε τις περισσότερες έγκυρες ψήφους στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, εφ’ όσον αυτός δικαιούται να καταλάβει έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32.

2.    Εάν κατά τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κάποιος συνδυασμός λάβει περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από τη μονοεδρική εκλογική περιφέρεια στις οποίες ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.

3.    Έδρες μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών, οι οποίες μετά την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου παραμένουν αδιάθετες, απονέμονται στον δεύτερο σε εκλογική δύναμη συνδυασμό στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια. Εάν κάποιος από τους συνδυασμούς λαμβάνει, βάσει του προηγούμενου εδαφίου, περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, εφαρμόζεται η προηγούμενη παράγραφος.

4.    Η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 εφαρμόζεται, εφ’ όσον απαιτηθεί, και με τους επόμενους κατά σειρά εκλογικής δύναμης στην οικεία εκλογική περιφέρεια συνδυασμούς, μέχρι να κατανεμηθούν όλες οι έδρες των μονοεδρικών περιφερειών.

5.    Στη συνέχεια, υπολογίζεται το εκλογικό μέτρο για κάθε συνδυασμό, ως το πηλίκο των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού στο σύνολο του δήμου προς τις έδρες που δικαιούται να καταλάβει σύμφωνα με το άρθρο 32, παραλειπομένου του κλάσματος και προσαυξημένο κατά μία μονάδα. Ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων του κάθε συνδυασμού διαιρείται σε κάθε εκλογική περιφέρεια με το εκλογικό του μέτρο και ο συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης.

Εάν σε κάθε εκλογική περιφέρεια υπάρχουν τόσες διαθέσιμες έδρες όσες δικαιούται ο συνδυασμός, τις καταλαμβάνει όλες και ο αριθμός τους αφαιρείται από τις διαθέσιμες της περιφέρειας. Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθμός, στο συνδυασμό κατακυρώνονται μόνον οι διαθέσιμες έδρες.

6.    Εάν μετά και τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου κάποιος συνδυασμός έχει λάβει συνολικά περισσότερες έδρες από αυτές που δικαιούται σύμφωνα με το άρθρο 32, αυτές του αφαιρούνται ανά μία ξεκινώντας από την εκλογική περιφέρεια, εξαιρουμένων των μονοεδρικών, στην οποία ο συνδυασμός έλαβε τις λιγότερες ψήφους.

7.    Εάν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προηγούμενων παραγράφων υπάρχουν αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα βάσει του άρθρου 32, ξεκινώντας από τον μικρότερο σε εκλογική δύναμη στο σύνολο του δήμου συνδυασμό που δικαιούται να καταλάβει έδρα, διατίθενται οι διαθέσιμες έδρες ανά μία από κάθε εκλογική περιφέρεια, όπου αυτός διατηρεί το μεγαλύτερο, κατά φθίνουσα σειρά, αδιάθετο υπόλοιπο ψηφοδελτίων. Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται για όλους τους συνδυασμούς που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα, κατ’ αύξουσα σειρά εκλογικής δύναμης.

8.    Εάν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και της προηγούμενης παραγράφου υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με αδιάθετες έδρες και συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα βάσει του άρθρου 32, ξεκινώντας από την μεγαλύτερη σε αριθμό εδρών εκλογική περιφέρεια και επί όμοιων από εκείνη που έχει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους και συνεχίζοντας με φθίνουσα σειρά, απονέμεται ανά μία αδιάθετη έδρα στο συνδυασμό που εξακολουθεί να δικαιούται έδρα και έχει λάβει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους συνολικά.

Η διαδικασία της παρούσας παραγράφου επαναλαμβάνεται όσες φορές χρειαστεί, μέχρι να εξαντληθούν οι διαθέσιμες έδρες ή οι συνδυασμοί που δικαιούνται να καταλάβουν έδρα σύμφωνα με το άρθρο 32. Έδρες που μετά την εξάντληση των δικαιούμενων να καταλάβουν έδρα συνδυασμών παραμένουν αδιάθετες, δεν διατίθενται, αλλά παραμένουν κενές.

9.    Οι έδρες που κατανέμονται σε κάθε στάδιο, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, αφαιρούνται από τις διαθέσιμες της εκλογικής περιφέρειας».

H κυβέρνηση υποχρεώνει τους Δήμους να επιβάλλουν νέο φόρο. Στα τέλη εντάσσεται και η χρηματοδότηση της υπηρεσίας πρασίνου

dimarxeio

Εντονές αντιδράσεις αναμένονται στη Αυτοδιοίκηση καθώς με το νομοσχέδιο που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών προς διαβούλευση και με το  Άρθρο 182 οι υπηρεσίες πρασίνου δηλαδή ο κωδικός 35 εντάσσεται και αυτός στα ανταποδοτικά τέλη μαζί με τον κωδικό 20. Οι δήμοι εντέλλονται ουσιαστικά να επιβάλουν έναν νέο φόρο στους δημότες τους αφού μέχρι τώρα οι υπηρεσίες πρασίνου πληρώνονταν κατά κύριο λόγο από τους ΚΑΠ δηλαδή από την φορολογία Φυσικών και Νομικών Προσώπων.

Με το νέο νομοσχέδιο που καθορίζει την έννοια, περιεχόμενο και τον τρόπο καθορισμού ανταποδοτικών τελών αντικαθίσταται   παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α’ 74) που όριζε ως ανταποδοτικά τέλη μόνο τη καθαριότητας και του φωτισμού και τροποποιείται ως εξής:

«Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσης δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων, των υπηρεσιών συντήρησης του πρασίνου, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης υπηρεσίας από τους δήμους που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.  

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας, φωτισμού και πρασίνου υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρως στοιχειοθετημένη αιτιολόγηση για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων.

Ως έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά ,ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση

 Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Σε περίπτωση που καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων

1.    Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 τροποποιείται ως εξής:
«Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, κατ’ ελάχιστον τρεις (3) και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής :
1ος συντελεστής : ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
2ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς .
3ος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας.

Πέραν των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων (εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης κλπ), ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.  

Ο γενικός συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους που αφορά τις κατοικίες ορίζεται υποχρεωτικά σε χαμηλότερο ύψος σε σχέση με τους υπόλοιπους δύο γενικούς συντελεστές, καθώς και τους ειδικούς αυτών.
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.

Να σημειώσουμε ότι με μια πρόχειρη έρευνα που έκανε το myota.gr στους προϋπολογισμούς των δήμων τα έξδα πρασίνου αποτελούν το 1/3 ως 1/4 των τελών καθαριότητας και φωτισμού. Ανάλογη είναι η άυξηση που θα πρέπει να επιβάλουν οι δήμοι στα δημοτικά τέλη. Από 25% έως 33%

Kυβέρνηση προς Δήμους: Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί για χρέη 500 ευρώ -Τι πρέπει να γνωρίζετε

pleistiriasmoi akinita

Tο Δημόσιο εισέρχεται πλέον στην ηλεκτρονική εποχή των πλειστηριασμών. Με τις διατάξεις που ψηφίστηκαν πρόσφατα διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο και έρχονται πλειστηριασμοί-εξπρές για κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δημοσίου.

Ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς για οφειλές προς το Δημόσιο θα διενεργούν η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για οφειλές στην Εφορία, το ΚΕΑΟ για χρέη σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εφαρμόζουν τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) για την είσπραξη των απαιτήσεών τους.

Από την 1η Μαΐου 2018 λοιπόν οι διενεργούμενοι, κατά ΚΕΔΕ, πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και σύμφωνα με ΦΕΚ που εξέδωσε πρόσφατα ο υπουργός κ. Κοντονής.

Βεβαίως, και οι Δήμοι μπαίνουν πλέον από 1η Μαΐου, στο σύστημα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.

Σύμφωνα με νομική αυτοδιοικητική “πηγή”, σε επίπεδο Δήμων, οι αλλαγές που επέρχονται αφορούν στη διαδικασία, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ Κοντονή.

Για το θέμα των οφειλών, τα «όρια» παραμένουν ως έχουν βάσει της ΠΟΛ.1109/14 (δείτε εδώ) η οποία τροποποίησε αντίστοιχες διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σύμφωνα λοιπόν με τις ισχύουσες διατάξεις, για οφειλές από 500 ευρώ και πάνω μπορεί να γίνει κατάσχεση στα ακίνητα δημοτών-οφειλετών-εγγυητών.

Πολλοί ωστόσο συγχέουν τη διαδικασία κατάσχεσης με τη διαδικασία του πλειστηριασμού. Στην πράξη πολλοί Δήμοι δεν επισπεύδουν τους πλειστηριασμούς και αυτό διότι ο πρωτο-οφειλέτης εξοφλεί ή ρυθμίζει με δόσεις την οφειλή του.  

Άλλη αυτοδιοικητική πηγή, μεγάλου Δήμου, επισημαίνει: “πριν φθάσουμε στον πλειστηριασμό, που είναι το έσχατο μέτρο που επιβάλλει ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, υπάρχει σειρά ενεργειών που μπορεί να κάνει η εκάστοτε οικονομική υπηρεσία. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι ειδοποιήσεις προς τον οφειλέτη προκειμένου να προχωρήσει σε διακανονισμό. “

Εάν και τότε ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, δίδεται εντολή σε δικαστικό επιμελητή να προβεί στο μέτρο της κατάσχεσης κινητής και τυχόν ακίνητης περιουσίας. Παράλληλα, η οικονομική υπηρεσία προχωρά στη δέσμευση του λογαριασμού καταθέσεων κυρίως σε πιστωτικά ιδρύματα, σε λοιπές κατασχέσεις, όπως είναι τα ταμειακά διαθέσιμα της επιχείρησης και στη δέσμευση του ΑΦΜ. Είμαστε υποχρεωμένοι, πέραν των άλλων, να δεσμεύουμε το ΑΦΜ για ποσά άνω των 293 ευρώ. Για ποσά άνω των 500 ευρώ είμαστε αναγκασμένοι να ασκήσουμε αναγκαστικά μέτρα”.

Αυτό που ουσιαστικά αλλάζει από 1/5/2018 είναι ότι διενεργούμενοι, κατά ΚΕΔΕ, πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα και «αδαπάνως για το Δημόσιο».

Στο υπουργείο Οικονομικών υποστηρίζουν ότι σε πρώτη φάση τα ακίνητα που θα βγουν στο σφυρί δεν θα είναι πρώτες κατοικίες αλλά θα είναι ακίνητα φορολογουμένων με μεγάλες οφειλές στην Εφορία, πάνω από 50.000 ευρώ. Οι διενεργούμενοι πλειστηριασμοί θα διεξάγονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επιβολής της κατάσχεσης ή τον χρόνο έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού.

aftodioikisi